Uitgever Don Akkermans: Filanthropium verbetering van FM

21 december 2011, 08:59


AMSTERDAM (22 december) – “Filanthropium is een voortzetting van FM. Het is simpelweg een verbetering, uitbreiding en intensivering van onze bestaande activiteiten onder een nieuwe vlag en met extra slagkracht van collega media-ondernemers.” Dit zegt 23, uitgever van Filanthropium bij Lenthe Publishers.

 


Uitgever Akkermans reageert met zijn uitspraken onder andere op berichtgeving in andere media. Deze zou suggereren dat Lenthe Publishers met de lancering van Filanthropium een nieuwe koers gaat varen en een concurrent wordt voor bestaande partijen in de sector. Akkermans: “De insteek van Filanthropium is filantropie, niet fondsenwerving. Wij richten ons niet op een beroepskolom in de filantropie, maar op de bestuurders en toezichthouders en dus op filantropie-brede ‘boardroom-issues’.”

 


Geen wijziging

Akkermans: “Deze boardroom-doelgroep valt voor 100% samen met de doelgroep die Lenthe Publishers al jaren bedient via 
FM en FM Weekly en vormt daarom geen wijziging in de tot nog toe gehanteerde doelgroepformule of benadering. Het is simpelweg een verbetering, uitbreiding en intensivering van onze bestaande activiteiten onder een nieuwe vlag en met extra slagkracht van collega media-ondernemers, zoals Castel Media en FD.”

 


Samenwerking is het doel

De opzegging van het contract dat Lenthe had met Stichting Civil Society voor de organisatie en exploitatie van het Civil Society Congres betekent niet dat Lenthe ‘stand alone’ binnen de sector opereert. Akkermans: “Lenthe werkt juist graag samen. Niet alleen met bijvoorbeeld FIN, VFI en IF, maar ook met andere koepels en platforms in de sector en binnen de civil society."

 


"Lenthe Publishers is al sinds 15 jaar actief als uitgever in het domein 'filantropie & cultuur', bijvoorbeeld met FM, FM Weekly, FM50, CultuurBal, Matching, Get Connected (CRM voor podiumkunsten), 'Goed Geven' (Strategische filantropie), 'Goed Geldbeheer' en andere publicaties en evenementen. Allemaal uitgeefactiviteiten die wij 'op eigen houtje' doen, maar waar we altijd wel belangenverenigingen en branche-instituten bij betrekken.”

 


Meer bereik en impact bestuurders

Akkermans: “Ik onderschrijf hetgeen de bestuursleden Lenkens en Bosma van Stichting Civil Society in Vakblad Fondsenwerving hebben gezegd: wij gaan onze plannen rond Filanthropium graag in gesprekken met de Stichting Civil Society en andere relevante spelers in de sector verder toelichten en uitwerken. Wellicht kunnen we ook co-producties opzetten of anderszins samenwerken. Lenthe en haar partners doen dat in de overtuiging dat alle partijen in de sector zeer gediend zullen zijn bij extra evenementen en diensten voor bestuurders die het belang van het werk van civil society-organisaties nog meer bereik en impact kunnen geven.”

gerelateerde items