Uitgangspunten KeurmerkGoedeDoelen

11 februari 2009, 08:59
Het ISF en de SNGDT zijn van mening dat het KeurmerkGoedeDoelen de informatiebehoefte van donateurs ten aanzien van gdo's in voldoende mate bevredigt. Het Keurmerk geeft donateurs volgens de initiatiefnemers o.a. een goed inzicht in de prestaties van een goede doelenorganisatie. Verder zou het verkrijgen en behouden van het KGD een beperkte inspanning (1 tot 3 mandagen) vergen en zijn de kosten met maximaal €500 per jaar "dermate laag dat deze voor een groot deel van de fondsenwervende ANBI's geen beletsel zullen zijn om het Keurmerk aan te vragen".


Om het KeurmerkGoedeDoelen te verkrijgen, dienen gdo's aan de volgende 8 criteria te voldoen:

1. beschikken over de ANBI-status;

2.beschikken over bonafide bestuurders;

3.fondsenwerven volgens een gedragscode;

4.behoorlijk inzicht geven in de strategie van de organisatie;

5.behoorlijk inzicht geven in de belangrijkste risico's en de waarborgen;

6.inzicht geven in de financiële kerngegevens;

7.behoorlijk inzicht geven in de gerealiseerde prestaties versus de geplande prestaties;

8.helder communiceren met donateurs en andere belanghebbenden.

 


Verder dient een aantal documenten overlegd te worden zoals een uittreksel KvK en een verklaring van de externe accountant (of extern administratie-kantoor voor kleinere gdo's) dat de verstrekte financiële kerngegevens correct zijn.

 


Meer weten over KeurmerkGoedeDoelen? Klik hier voor het uitgebreide startdocument.

gerelateerde items