Toon alles (2)
Edwin Venema

Tweede Kamer: WW’ers en vrijwilligers nu ook bij niet-ANBI’s

1 februari 2017, 15:00
Tijdens de behandeling van de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’ gisteren zijn zes moties ingediend waarover de Tweede Kamer gestemd heeft. Twee moties over de vrijwilligersvergoeding en één over een schraplijst belemmerende regels zijn verworpen. Vooral dat laatste betreurt vrijwilligerskoepel NOV zeer. Het goede nieuws is volgens NOV dat de motie over de regeling WW en vrijwilligerswerk is aangenomen, net als die over het stimuleren van werknemersvrijwilligerswerk.
 
Onderstaand een samenvatting van de moties en stemming (bron en overname: NOV)

Regeling Gratis VOG

Status motie: aangehouden
In aanloop naar de stemming toe heeft NOV de fracties geadviseerd te stemmen voor het uitbreiden van het aantal doelgroepen in een afhankelijkheidspositie. Nu zijn dat alleen minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld mensen met een psychische en/of fysieke beperking, ouderen (waaronder dementerenden) vallen hierbuiten. Vrijwilligersorganisaties die zich voor deze mensen inspannen vallen volgens NOV buiten de boot en moeten de volle mep voor de VOG betalen (staatssecretaris Dijkhoff verhoogde de prijs met 38% in 2016!).
Het NOV stelt: ‘Vrijwilligersorganisaties met een jaarlijkse in- en doorstroom van vrijwilligers kunnen de totale kosten van een VOG niet meer betalen. Dit gaat ten koste van bijvoorbeeld het opleidingsbudget en/of waardering. Ook vrijwilligers in bijvoorbeeld speeltuinen die onderdeel zijn van een brede welzijnsstichting krijgen geen gratis VOG omdat hun organisatie in opdrachtnemerschap van een gemeente subsidie ontvangt. Onderzoek naar de uitsluiting door de huidige criteria en aansluiting bij de bredere doelgroep zijn beide meer dan gewenst.’

WW'ers en vrijwilligerswerk niet alleen bij ANBI’s

Status motie: Aangenomen | Tegenstemmers: VVD en PVV (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren)
Nu kunnen WW'ers alleen vrijwilligerswerk doen bij ANBI’s en (sport)verenigingen. De motie van kamerlid Mona Keijzer (CDA) om dat ook mogelijk te maken voor vrijwilligersorganisaties die niet aan de ANBI-eisen kunnen of willen voldoen, is volgens NOV terecht aangenomen: ‘Dat is mooi, want NOV krijgt veel signalen van organisaties als hospices, ANWB, voedselbanken etc. dat mensen met een WW-uitkering daar geen vrijwilliger mogen zijn omdat de organisatie geen ANBI- of SBBI-status heeft.’

Werknemersvrijwilligerswerk

Status motie: Aangenomen | Tegenstemmers: VVD en PVV (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren)
NOV ziet dat de inzet van het bedrijfsleven in tijd, middelen, kennis en soms sponsering in geld heel erg belangrijk is. Een eerder tijdelijk stimuleringsprogramma van VWS via MVO Nederland (2010-2012) is vorig jaar door deze organisatie definitief gestopt. Een netwerk van makelaars tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector gaat nu op eigen initiatief verder. Een inzet vanuit VNO-NCW zoals in het VK met de organisatie Business in the Community zou ook in Nederland een brede impuls kunnen geven die breder zou zijn dan alleen de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf. Dat de overheid zich hiervoor sterk gaat maken, juicht NOV toe.

Schraplijst

Status motie: verworpen | Tegenstemmers: VVD en PvdA ((én Van Vliet, Bontes/VanKlaveren)
Veel vrijwilligersactiviteiten en burgerinitiatieven lopen volgens NOV op tegen onnodig complexe regelgeving: ‘Natuurlijk is bijvoorbeeld veiligheid in vrijwilligerswerk belangrijk, maar veel regels zijn gemaakt voor activiteiten met een commerciële aard, waarbij vaak een heel andere schaalgrootte en context gelden dan bij de kleinschaligheid van burgerinitiatieven en activiteiten van vrijwilligersorganisaties. Realistische maatvoering en proportionaliteit ontbreken vaak en dat brengt initiatieven in de problemen, zoals in 2016 de oranjeverenigingen die massaal aan de noodrem trokken.’ Het verwerpen van deze motie betitelt het NOV als een ‘regelrechte misser’.

Regeling Vrijwilligersvergoeding

Status moties: verworpen | Tegenstemmers: VVD en PvdA (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren, Monasch)
Dat er geen update komt van de regeling Vrijwilligersvergoeding is volgens NOV jammer, maar de vrijwilligersregeling heeft als kerndoel om het declareren van onkosten door vrijwilligers te vereenvoudigen. De regeling wordt echter steeds meer gezien en gepositioneerd als een vorm van ‘vrijwilligersloon’. NOV ziet dat heel veel vrijwilligersorganisaties deze vorm van ‘geldelijke waardering’ niet kunnen betalen. In de lijn van de oorspronkelijke bedoeling van onkostenregeling ziet NOV vooral een functionele verbetering zoals een maximumbedrag per jaar in plaats van per maand. Gezien de diversiteit van vrijwilligerswerk in de periode waarop iemand zich inzet, kunnen deze onkosten in specifieke gevallen ook in één maand of kwartaal gemaakt worden voor het maximumbedrag. Het maandmaximum zou dan komen te vervallen. Vereniging NOV is dus niet per se voor meer, maar wel voor slimmer vergoeden.
 
►Bron & verslaggeving: NOV
►Wilt u voortaan elke donderdagochtend het laatste nieuws, opinies en achtergronden over de wereld van doneren & sociaal investeren? Voor een geheel kosteloos abonnement op DDB Journaal: klik hier.
gerelateerde items