Toon alles (2)

Triple of double helix?

19 januari 2016, 09:06
Nederland EU-voorzitter: triple helix-allianties of toch weer alleen wat pseudo-inspraak van civil society?
Nederland EU-voorzitter: triple helix-allianties of toch weer alleen wat pseudo-inspraak van civil society?
Precies een jaar geleden stuurde minister Koenders een brief naar de Tweede Kamer over het Nederlandse EU-voorzitterschap. Koenders geeft in die brief een toelichting op de prioriteiten in dat voorzitterschap. Prio drie luidt als volgt: 'Europa moet haar inwoners centraal stellen zodat zij zich herkennen in de besluiten die de EU neemt. Het kabinet zal burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief bij het voorzitterschap betrekken.'
Wat betekent dat: 'maatschappelijke organisaties actief betrekken'?
Oud-premier Jan Peter Balkenende zei er tegenover ons in zijn hoedanigheid als voorzitter van de nieuwe Maatschappelijke Allliantie dit over (zie video hieronder): gebruikmaken van de kracht van de 'triple helix'.  Daarmee duidt Balkenende op een nieuw paradigma in besluitvorming over uiterst complexe, mondiale vraagstukken. Die overstijgen het niveau van natiestaten, waardoor hun rol in het vinden van oplossingen wordt teruggedrongen en samenwerkingen met bedrijven en civil society. Deze 'nieuwe allianties' - deze triple helix - moeten een duurzamer en effectiever antwoord geven op de grote uitdagingen van deze tijd. Een manier van denken over en kijken naar onze global village die zo buitengemeen eloquent wordt verwoord door Parag Khanna in zijn boek 'How to run the world'.
Het is nog veel te vroeg om te zeggen of Koenders en het kabinet tijdens dit voorzitterschap ook echt werk gaan maken van 'nieuwe allianties'. En dat is echt heel wat anders dan voor de bühne maatschappelijke organisaties wat pseudo-inspraak te geven...
Wij zullen u de komende maanden op de hoogte houden van de specifieke inbreng van die maatschappelijke organisaties, speciek van filantropische. Wordt het een triple helix of toch 'gewoon' weer een double (overheid & multinationals)?
 
gerelateerde items