Toon alles (2)

Tot hier en niet verder

18 januari 2011, 08:59
Toch knap hoe minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zichzelf in zo'n korte tijd al een kolossaal brevet van onvermogen heeft weten op te spelden. Hij riep vorige week ontwikkelingsorganisatie ICCO "op het matje". Aanleiding was de financiering door ICCO van de website Electronic Intifada, waarop onder meer oproepen te zien zijn tot boycotactiviteiten tegen Israel. Het steunen van deze site staat hiermee volgens Rosenthal diametraal tegenover het Nederlands buitenlands beleid. Hij dreigt nu nauwelijks verholen met subsidiekorting. En zo zijn wij getuige van een giftige combinatie van onzindelijk denken en ordinaire chantage. Kan iemand de minister uitleggen wat een non gouvernementele organisatie is? ICCO is van de burgers en geen verlengstuk van Rosenthals ministerie. Natuurlijk moet ICCO de democratische spelregels en rechtsorde respecteren en de Nederlandse overheid niet in gevaar brengen, maar voor het overige is zij een onafhankelijke civil society-organisatie die alle recht heeft om in lijn met haar beginselen protest aan te tekenen tegen een volstrekt onwettige actie van een kennelijk bevriende natie. Klaarblijkelijk is het Rosenthal ontgaan dat onafhankelijke ngo's juist cruciaal zijn voor de balance of power van een gezonde, open democratische samenleving. Met zo'n enge visie op de rol van ngo's heb je met een Rosenthal geeneens een Wilders nodig om internationale samenwerking definitief de nek om te draaien.
gerelateerde items