Top 24 goede doelen scoort gemiddeld beter; grote individuele verschillen

25 juni 2014, 04:00
Top 24 goede doelen scoort gemiddeld beter; grote individuele verschillen
Top 24 goede doelen scoort gemiddeld beter; grote individuele verschillen
De 24 grootste goede doelen van Nederland laten gemiddeld betere cijfers zien over 2013 in vergelijking met het jaar ervoor. De baten, de bestedingen, inkomsten uit eigen fondsenwerving en totale inkomsten stegen. Er zijn echter significante verschillen tussen de individuele organisaties. De claim van branchekoepel VFI in haar persbericht dat ‘de goede doelensector’ ruim vijf procent meer heeft kunnen besteden lijkt voorbarig. De gegevens van de overige, ruim honderd kleinere VFI-leden, worden pas in het najaar bekend. Gegevens van overige fondsenwervende, niet bij de VFI aangesloten organisaties over 2013 worden pas volgend jaar verwacht in het nieuwe ‘Geven In Nederland’-onderzoek van de VU.

Branchekoepel VFI liet haar jaarlijkse ‘onderzoek sectoranalyse 2013’ uitvoeren door de accountants van Mazars onder 24 goede doelen met inkomsten van meer dan 20 miljoen euro per jaar.
De totale inkomsten van de Top 24 bedroeg in 2013 €1,77 miljard. Een stijging van bijna €136 mio. T.o.v. 2012; procentueel +8,3 procent.
Op organisatieniveau zijn er t.a.v. de totale inkomsten over 2013 opmerkelijke stijgers en dalers te noteren. Uitschieters naar boven zijn Cordaid (+40 procent), Greenpeace (+29 procent), Terre des Hommes (+18 procent), Artsen zonder Grenzen (+17 procent) en Rode Kruis (+15 procent). In de min schieten: Liliane Fons (-8 procent), Hartstichting (-6 procent) en WNF (-5,5 procent).

Eigen fondsenwerving
Gekeken naar de baten uit eigen fondsenwerving, zijn er grote individuele verschillen. Echte uitschieters naar boven zijn Leger des Heils (+42 procent), ZOA (+30 procent), Tuberculosefonds (+16 procent), Artsen zonder Grenzen en Save the Children (beide +10 procent). Er zijn echter ook flink wat organisaties die in de min schieten, waaronder: Plan Nederland (-9 procent), Aids Fonds/Stop Aids Now/Soa Aids (-8 procent), Terre des Hommes (-7 procent) en Cordaid (-6 procent). Kosten en baten van eigen fondsenwerving hielden elkaar precies in evenwicht: gemiddelde stijgingen van 1 procent.

Donaties en nalatenschappen plussen
Gelet op de specifieke fondsenwervingskanalen schieten er drie in de min t.o.v. 2012: de collectes (-5 procent), contributies (-2,2 procent) en de ‘overige baten uit eigen fondsenwerving’ (-14 procent). Opvallende, gemiddelde, stijgers: sponsoring (+9 procent), eigen loterijen en prijsvragen (+7 procent), verkoop eigen goederen (+7 procent). In absolute getallen vormden de donaties (ruim €350 mio.) en de nalatenschappen (€148 mio.) de grootste inkomstenposten

Doelbesteding
Misschien wel het belangrijkste kengetal is dat van de doelbesteding: de Top 24 kwam in absolute zin op ruim €1,5 miljard: een stijging van 5,4 procent t.o.v. 2012. Maar ook hier opmerkelijke verschillen op organisatieniveau.
Grootste stijgers zijn: Cordaid (+49 procent), SOS Kinderdorpen en Terre des Hommes (beide +15 procent), Artsen zonder Grenzen, Tuberculose Fonds en War Child scoorden alledrie ongeveer 10 procent in de plus.
Opmerkelijke dalers zijn er ook. Minder aan het doel besteedden in 2013: Hartstichting (-31 procent!), Greenpeace (-14 procent), KWF Kankerbestrijding (-7,2 procent) en Liliane Fonds (-6,4 procent).

Leden en donateurs
Ten aanzien van de leden en donateurs geeft ook hier de Top 24 een zeer wisselend beeld. Absolute kampioen in aanwas is Aids Fonds/Stop Aids Now!/Soa Aids Nederland met een stijging van maar liefst 137 procent (+163.000 bovenop de 119.00), maar dat is gemakkelijk te verklaren uit de fusie van deze drie organisaties per 2013, waardoor alle donateurs bij elkaar zijn opgeteld (een toelichting die in de cijfers ontbreekt). Save the Children boekte een aanwas van ruim 21 procent; Tuberculosefonds bijna 9 procent.
Zwaar in de min schiet Plan Nederland (-10 procent), Terre des Hommes, War Child en Liliane Fonds minnen tussen de 6 en 7 procent.

In het najaar verschijnt het Goede Doelen Rapport 2014 met de belangrijkste cijfers over 2013 van de bij VFI aangesloten leden.

De financiële kengetallen van de Top 24 van VFI zijn te downloaden via http://www.vfi.nl/branche-informatie/brancheonderzoek/resultaten-onderzoek-top-24-2013.
gerelateerde items