'Telemarketing goede doelen verdient uitzondering'

2 april 2019, 05:50
Staatssecretaris Mona Keijzer van EKZ maakt vooralsnog geen uitzondering voor goede doelen.
Staatssecretaris Mona Keijzer van EKZ maakt vooralsnog geen uitzondering voor goede doelen.
Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland, gesteund door de DDMA, willen een uitzondering voor goede doelen op het opt-in regiem voor telemarketing. 'Ondanks het feit dat er in de Kamer brede steun is voor de invoering van een opt-in, zetten wij in op een uitzondering voor goede doelen', aldus GDN.

Bijzondere positie

Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland zijn samen met de leden aan de slag gegaan om de uitzondering voor goede doelen te formuleren. Goede doelen moeten de ruimte krijgen om mensen aan zich te binden. Immers goede doelen zijn van grote maatschappelijke waarde omdat zij maatschappelijke vraagstukken oplossen die de overheid of markt niet kan oplossen.

Grote impact

Het beperken van de telefonische werving zal grote impact hebben op het werk van goede doelen, zegt Goede Doelen Nederland. 'Na de invoering van het bel-me-niet-register heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar andere wervingskanalen (face-to-face). Daar is, mede vanwege de zelfregulering, geen ruimte meer. Een opt-in voor goede doelen zal daarom direct leiden tot een forse daling van de inkomsten. Dit betekent dat diverse maatschappelijke activiteiten en projecten onder druk komen te staan of niet meer uitgevoerd kunnen worden.'

Overleg EZK

'Op 12 maart is er een vervolgoverleg geweest met EZK. De bijzondere positie van goede doelen en de grote impact van een opt-in regiem voor het werk van goede doelen zijn daar wederom besproken. Afgesproken is dat de sector op hele korte termijn met een uitgewerkt voorstel komt. Dit omdat EZK de komende maanden het wetsvoorstel gaat uitwerken. Een bijzondere positie voor goede doelen zal daar, wat ons betreft, een plek in moeten krijgen. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie gaat', aldus de koepel.

Input leden

Om de inzet te bepalen en een voorstel uit te kunnen werken is op 19 maart een brede bijeenkomst geweest met leden die gebruikmaken van telemarketing. De gevolgen van een opt-in voor goede doelen en de diverse opties voor een inzet vanuit de sector zijn uitgebreid besproken. Voorafgaand aan de bijeenkomst is onder de leden die gebruikmaken van telemarketing een vragenlijst uitgezet. GDN: 'Daaruit bleek onder andere dat deze organisaties gemiddeld bijna dertig procent van de geworven donateurs werven via telemarketing. Het gaat hierbij om zo’n honderd miljoen euro op jaarbasis. In afstemming met de Werkgroep Telemarketing is vervolgens een voorstel uitgewerkt én onderbouwd.'

 
gerelateerde items