Teije Brandsma over communicatie met impact

5 maart 2020, 00:00
Teije Brandsma
Teije Brandsma
De parallelsessie door Teije Brandsma, initiator van Aid Publicity (start 2016) en daarvoor onder andere correspondent in Afrika en het Midden-Oosten voor de Telegraaf, was gericht op communicatie door corporate foundations en de impact die zij daarmee willen realiseren. Hamvraag: Hoe kan je corporate foundation bekender worden, zowel intern als extern? 
 
Volgens Brandsma is hierbij een drietal stappen van belang. Ten eerste moet je duidelijk hebben waarom je wilt communiceren. Corporate foundations geven aan dat ze willen communiceren omdat ze betere aanvragen willen binnen krijgen, meer vrijwilligers binnen het bedrijf willen aantrekken of enthousiasmeren en hun meerwaarde willen aantonen aan het MT van hun bedrijf. Ten tweede moeten foundations nadenken over welke communicatiekanalen zij daarvoor nodig hebben, bijvoorbeeld intranet, het bedrijfsmagazine en/of social media. Wat werkt voor hen het beste? Ten derde moeten zij bepalen wat voor verhalen ze daarop/in gaan vertellen. Denk vooral aan nieuwsartikelen, testimonials en mini-sfeerreportages.
 
Collega’s belangrijk
Tijdens de sessie kwamen er vooral reacties op de eerste twee stappen. Dat is in lijn met een recent gehouden enquête onder corporate foundations door Teije Brandsma. Daaruit kwam naar voren dat foundations het heel belangrijk vinden dat collega’s worden betrokken bij hun werk zodat ze ondersteuning kunnen geven of als vrijwilliger ingezet kunnen worden op uitgezette projecten.
 
De ervaring van Brandsma is dat als corporate foundations meer vrijwilligers uit het bedrijf willen aantrekken intranet een belangrijk medium is. Goede verhalen zijn dan bijvoorbeeld portrettenseries van collega’s die vrijwilligers werk doen, onder hun werktijd of in hun vrije tijd. Brandsma daarover: ‘Dat spreekt aan want die mensen ken je. Het liefst met video. Bewegend beeld laat het echt leven.’
 
Een van de issues daarbij is: Hoe benader je medewerkers die nauwelijks op de computer kijken? Tijdens de sessie werd al brainstormend een aantal mooie ideeën geopperd door de deelnemers. Communiceer via print op koffiebekers. Of doe in de lift op digitale schermpjes mededelingen, op de display van de koffieautomaat of via een WhatsApp groep. ‘Ik was echt onder de indruk van de ideeën’, zegt Brandsma. ‘Ik kan ze weer meenemen in mijn mediaplannen voor corporate foundations.’ 
 
gerelateerde items