Terre des Hommes en NSGK verwikkeld in nalatenschapsprocedure

26 maart 2019, 12:30
Terre des Hommes en NSGK zijn in gesprek met de wederpartij over het vonnis.
Terre des Hommes en NSGK zijn in gesprek met de wederpartij over het vonnis.
Terre des Hommes Nederland en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) zijn op de vingers getikt door de Amsterdamse rechtbank. Dat meldt De Telegraaf. Volgens de krant blijkt uit een recent vonnis dat de organisaties de rechtbank hebben misleid in een poging een misgelopen deel van een erfenis veilig te stellen.

Terre des Hommes en NSGK zijn jaren geleden als goede doelen opgenomen in het testament van de donateur. De beide goede doelen hielden volgens De Telegraaf afgelopen november informatie achter bij een verzoek aan de voorzieningenrechter om beslag te kunnen leggen op de woning en alle bankrekeningen van een echtpaar uit Veere. De krant schrijft dat het hoogbejaarde Zeeuwse stel jarenlang hun zieke buurman verzorgde. Bij diens overlijden in 2017 liet de man zijn bescheiden woning uit dankbaarheid na aan zijn mantelzorgende buren. Het overgrote deel van zijn vermogen (ruim een miljoen euro) schonk hij aan Terre des Hommes en Stichting het Gehandicapte Kind.

Onregelmatigheden in totstandkoming testament
De krant schrijft dat de beide goede doelen het afgelopen jaar diverse procedures startten om het bij de buren belande restant van de erfenis ook in handen te krijgen, aangespoord door een in Zwitserland wonende nicht van de overledene. Volgens de nicht zou de erflater zijn testament hebben aangepast ten gunste van zijn buren terwijl hij op dat moment al dement was. 'Op grond van serieuze documenten die de familie van de erflater ons heeft overhandigd, bleken er toen aanwijzingen te zijn voor onregelmatigheden in de totstandkoming van het laatste testament', reageert NSGK. De organisatie heeft de controle op de afwikkeling van nalatenschappen uitbesteed aan Bureau Nalatenschappen van Goede Doelen Nederland.

Beslaglegging
Volgens De Telegraaf lieten de goede doelen beslag leggen op alle vermogensbestanddelen die ze bij het Zeeuwse stel konden vinden. Tijdens het beslagverzoek aan de rechter verzwegen ze echter dat de notaris die het testament in 2011 wijzigde inmiddels een verklaring had afgelegd over de door hem gevolgde procedure, waarbij destijds ook een huisarts betrokken was. Beiden verklaarden dat de man op het moment van wijziging van het testament wilsbekwaam was, aldus De Telegraaf.

Gesprek met wederpartij
De krant meldt dat de voorzieningrechter nu hard afrekent met de manier van handelen. 'Het niet noemen van de verklaringen van notaris en dokter levert een schending op van de verplichting om alle voor de beslissing van belangzijde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren', stelt rechter Beukenhorst, om vervolgens te beslissen tot opheffing van alle beslagen.
NSGK: 'Deze rechter geeft aan dat de bewijzen voor de onregelmatigheden vermoedelijk onvoldoende zullen zijn om ons in de bodemprocedure in het gelijk gesteld te krijgen. Met de wederpartij zijn wij momenteel in gesprek om tot een oplossing te komen. Gedurende dit gesprek doen wij geen nadere inhoudelijke mededelingen.' Terre des Hommes sluit zich hierbij aan: 'Terre des Hommes betreurt de hele gang van zaken. Ons werk gaat over de hulp aan kinderen en niet over procedures voeren.'

Weinig rechtszaken
De Telegraaf vroeg Goede Doelen Nederland om een reactie. De koepelorganisatie meldt dat er afgelopen tien jaar slechts in 0,5 procent van alle afgewikkelde erfenissen (zo’n duizend per jaar) een advocaat is ingeschakeld. 'Daarvan zijn maar twee of drie zaken voor de rechter gekomen. In alle gevallen is het goede doel in het gelijk gesteld', aldus een woordvoerder.’

Gisteren werd bekend dat partijen elkaar inmiddels hebben gevonden om te werken aan een oplossing.
gerelateerde items