Studiemiddag Windesheim: kansen voor het hoger onderwijs door eigen fondsenwerving

8 oktober 2013, 04:00
Studiemiddag Windesheim: kansen voor het hoger onderwijs door eigen fondsenwerving
Studiemiddag Windesheim: kansen voor het hoger onderwijs door eigen fondsenwerving
Fondsenwerving kent een wenkend perspectief: 'tijdens de komende jaren vindt de grootste welvaartsoverdracht tussen generaties in de Nederlandse geschiedenis plaats', aldus prof. dr. Theo Schuyt (foto), hoogleraar Filantropie, tijdens een door hogeschool Windesheim georganiseerde studiemiddag over Internationale Fondsenwerving in het hoger onderwijs. Naast studenten en cursisten Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) gaven fondsenwervers en vermogensfondsen en enkele instellingen uit het hoger onderwijs acte de présence.

Nadat drs. J.W. Meinsma, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Windesheim, de aftrap had gegeven, maakten de drie sprekers woensdag 2 oktober jl. één ding heel duidelijk: fondsenwerving - zeker als je internationaal fondsen wilt werven - is niet iets wat je als hogeschool of universiteit er zo even bij doet. Theo Schuyt onderstreepte het belang van het onderhouden van goede relaties, immers 'mensen geven aan mensen'.

De juiste 'mindset'
Eelco Keij (KeyLance Consultancy LLC) schetste met veel cijfermateriaal de gulle Amerikaanse foundations. Vanuit de VS gaat jaarlijks voor enkele tientallen miljoenen dollars naar Nederlandse ontvangers: een enkele universiteit, maar merendeels culturele en sociale organisaties, zoals het Rijksmuseumfonds, Hivos, Mama Cash en Open Doors. Duidelijk is dat het Nederlandse hoger onderwijs de (internationale) fondsenwerving nog niet omarmd heeft. Kruip in de huid van de gevende Amerikaanse foundation, 'waarvoor loopt een boardmember van een foundation warm?', aldus Keij. Het is een kwestie van de juiste 'mindset', stel jezelf de vraag: hoe kan ik, als Nederlandse organisatie, eraan bijdragen dat het Amerikaanse fonds haar gestelde doelen kan bereiken?
Binnenkomen bij een passend Amerikaans fonds kan vele maanden duren. Een 'koud' verzoek is bij voorbaat kansloos: 'people are giving to people'. Fondsenwerving in de States vereist dat je je huiswerk tot in de puntjes hebt gedaan. Meet je resultaten: waarin maak ik het verschil?

Relatiegerichte fondsenwerving
Prof. dr. Geert Sanders liet vanuit zijn betrokkenheid in 2008 bij de EU Expert Group 'Fundraising by universities from philanthropic sources' zijn licht op het onderwerp schijnen. Hij roemde (‘a hell of a job’) het EU-vervolgrapport 'Giving in Evidence' waaraan ook Theo Schuyt had meegewerkt. Op geheel eigen wijze gaf Sanders zijn kijk op relatiegerichte fondsenwerving. Sanders poneerde dat het zaak is bij het aanstellen van een lid van het College van Bestuur op fondsenwervende kwaliteiten te selecteren: fondsenwerving moet in de top van een organisatie verankerd zitten. Sanders roemde enkele Nederlandse onderwijsinstellingen waar het CvB het belang van fondsenwerving duidelijk voor ogen heeft, wat dan ook resulteert in aanzienlijke eigen inkomsten.

Modulen FG&S Windesheim
Tijdens de bijeenkomst ontvingen cursisten van modulen FG&S hun certificaat uitgereikt door Theo Schuyt. Het Windesheim onderwijsaanbod bestaat inmiddels vijf jaar en heeft zich een vaste plek in het Nederlandse onderwijslandschap veroverd. In de eerste helft van 2014 biedt Windesheim opnieuw vijf cursusmodulen FG&S aan.
gerelateerde items