Stevige convenant-discussie binnen VFI

23 juni 2011, 08:59
AMSTELVEEN (23 juni) - Een aantal VFI-leden zal vandaag tijdens de ALV haar kritiek op de gang van zaken rondom het filantropieconvenant krachtig ventileren. Dertien directeuren van grote goede doelen riepen hun bestuur in een brief van 15 juni op om af te zien van ondertekening van het convenant. Een verzoek dat niet werd gehonoreerd.


Dertien directeuren van grote goede doelen op het terrein van gezondheid & natuur (de VFI telt honderdtwintig leden) riepen hun bestuur vorige week in een brief op om het convenant vooral niet te tekenen. De bezwaren van deze directeuren hebben hierbij niet alleen betrekking op het proces naar, maar ook op de inhoud van het convenant en op de principiële vraag of een samenwerking met de overheid de onafhankelijkheid van civil society-organisaties niet corrumpeert. De directeuren vragen zich af welk signaal wordt afgegeven door een akkoord met een regering die zulke voor hun doelgroepen ingrijpende bezuinigingsmaatregelen wil doorvoeren. Het bestuur van VFI besloot maandagochtend na ampel beraad het verzoek van haar dertien leden naast zich neer te leggen en de ondertekening van het convenant door te zetten.


Kritiek verflauwd

Nu het convenant een feit is en de tekst ervan wereldkundig gemaakt, wordt er vooralsnog niet of nauwelijks aandacht aan besteed in de landelijke media. Met het dientengevolge uitblijven van een negatieve maatschappelijke reactie ("Het door het publiek in ons gestelde vertrouwen in een waagschaal leggen door op dit moment een convenant te tekenen met het kabinet Rutte is een zeer onverstandige stap", aldus de directeuren), lijkt ook de kritiek wat aan scherpte te verliezen. Naar verwachting zal op de Algemene Ledenvergadering van de VFI vandaag een stevig en kritisch debat volgen over de wijze waarop het VFI-bestuur rond het convenant heeft geopereerd, maar tot een motie van wantrouwen tegen het bestuur zal dit waarschijnlijk niet leiden.


De ondertekenaars van de brief aan het VFI-bestuur zijn: Johan van de Gronden (WNF), Bert Kuipers (Diabetes Fonds), Lodewijk Ridderbos (Reumafonds), Michael Rutgers (Astma Fonds), Mechteld van den Beld (Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijk Gehandicapten), Gea Broekema (Alzheimer Nederland), Jacquelien Noordhoek (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting), Peter Schoof (Hersenstichting Nederland), Karin van der Aa (Johanna Kinderfonds), Gerdy Schippers (KNCV Tuberculosefonds), Michel Rudolphie (KWF Kankerbestrijding), Tom Oostrom (Nierstichting). Later aangesloten: Sylvia Borren (Greenpeace).
gerelateerde items