Stategisch vermogensbeheer (C6, woensdag 15 juni)

7 juli 2005, 08:59

Hoe kan men het beleggingsbeleid afstemmen op bijvoorbeeld het fondsenwervings- en sponsorbeleid of de bestedingsdoelstellingen? Hoe kan een fonds ethische criteria aan dat beleggingsbeleid koppelen? In een interactieve sessie met een ware en leuke casestudie werd een fictieve stichting, een zogenaamd hybride fonds met CBF keurmerk, als voorbeeld genomen.

 

Uit de discussie kwamen allemaal leuke oplossingen en suggesties naar voren. Wel of geen 0524 C6 Blommersvermogensvorming en hoeveel? Hoe volg je de VFI-richtlijn goede doelen bij dit hybride fonds? Conclusie was wel dat bij een asset allocatie van 60 % aandelen en 40% obligaties je het afgelopen jaar een 6,1 % rendement zou hebben gehaald, zonder inflatieverrekening, de indexatie niet wordt gehaald en wordt

gerelateerde items