Standpunt Instituut Fondsenwerving (IF) inzake betalingen Coen van Veenendaal

12 september 2013, 04:00
Standpunt Instituut Fondsenwerving (IF) inzake betalingen Coen van Veenendaal
Standpunt Instituut Fondsenwerving (IF) inzake betalingen Coen van Veenendaal
De ontstane commotie rond betalingen aan Coen van Veenendaal voor door hem verrichte werkzaamheden bij de stichting Inspire2Live is begrijpelijk gezien de door Van Veenendaal geschapen verwachtingen dat hij en anderen het allemaal belangeloos zouden doen. Gezien zijn grote staat van dienst is het onze overtuiging dat, als hij een marktconforme honorering ruim van te voren en in alle openheid had besproken en gecommuniceerd met zijn achterban (de duizenden fondsenwervers van Alpe d’Huzes), er niets aan de hand was geweest en hij met veel applaus zijn betaalde werkzaamheden had kunnen aanvangen. Het staat immers buiten kijf –voor iedereen- dat hij over de bevlogenheid en –als geen ander- over de competenties beschikt de samenwerking van toponderzoekers wereldwijd tot stand te brengen en de daarvoor benodigde miljarden Euro’s(!) bij elkaar te brengen…. 

Wat IF zich echter veel meer aantrekt als gevolg van dit incident is dat de fondsenwervende sector niet proactief investeert in een goed en overtuigend verhaal naar de samenleving over zijn betekenis.
En het vindt dat de ‘school’ van conservatieve leiders binnen besturen, die ‘kosten’ nog steeds zien als de enig heilige en veilige factor van effectieve fondsenwerving, zo langzamerhand plaats moeten maken voor moderne leiders die overtuigend willen sturen op output en impact.

Het IF wil bijdragen aan openheid, samenwerking en meer lef binnen de sector en wijst op de gezamenlijke verantwoordelijk voor het managen van het publieksvertrouwen. Het laat het dan ook niet bij een standpunt en zal het initiatief nemen voor een campagne richting publiek en media waarin de nadruk vooral zal liggen op de resultaten die we als sector hebben geboekt en willen blijven boeken.
Ook start het IF dit jaar een brede discussie met als onderwerp het definitief laten vallen van het maximale percentage aan kosten van 25% binnen het nieuwe validatiestelsel dat medio 2014 het licht zal zien. Dit percentage dient namelijk op geen enkele wijze ons gezamenlijke doel de wereld leefbaarder en mooier te maken, integendeel het zet de samenleving telkenmale op het verkeerde been, dat kosten belangrijker zouden zijn dan opbrengsten.

Directie en bestuur van Instituut Fondsenwerving
gerelateerde items