Edwin Venema

Snelle aftocht Tof Thissen

6 november 2008, 08:59
Tof Thissen, die in juni was benoemd tot nieuwe voorzitter van de VFI, gaat deze brancheorganisatie alweer verlaten. Als reden voor zijn plotselinge vertrek geeft Thissen aan dat het tijdsbeslag van het voorzitterschap bij nader inzien niet valt te rijmen met zijn voorzitterschap van Divosa en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Thissen: "De VFI en ik hebben elkaar klaarblijkelijk onvoldoende in de ogen gekeken." Het voorzitterschap wordt op dit moment voorlopig weer waargenomen door René Grotenhuis, die reeds als interim-preases fungeerde na het vertrek van Paul Beerkens in 2007.


Het nieuws over het plotselinge vertrek van Thissen wordt in de sector alom met verbazing ontvangen. Welke redenen heeft Thissen gehad voor zijn besluit? Was het direct al hommeles in het bestuur of heeft hij wellicht een interessante politieke baan in het vooruitzicht gekregen? Thissen: "Nee, niets van dat alles. Er is geen enkele andere reden dan het feit dat ik na de eerste serieuze bestuursvergadering twee weken geleden tot de conclusie ben gekomen dat het hoge ambitieniveau van de VFI - dat ik onderschrijf en toejuich - niet spoort met de tijd die dit vraagt van de nieuwe voorzitter. Ik ben iemand die ergens vol voor gaat, maar met mijn hectische baan bij Divosa, waaraan ik tot medio 2009 gebonden ben, én mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer, kan ik de verwachtingen bij nader inzien niet waarmaken. Dus: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En wat mij betreft ook sans rancunes."

 


De vraag blijft hoe het mogelijk is dat een inschattingsfout van deze orde op dit niveau gemaakt is. Is de procedure niet helder geweest? Thissen: "Ik kom tot de conclusie dat de VFI en ik elkaar onvoldoende diep in de ogen hebben gekeken. Dat reken ik in elk geval mezelf aan, maar ook de VFI heeft hier klaarblijkelijk te veel ruimte gelaten."

 


Het is dus over en uit? Thissen: "Op dit moment wel. Maar als ik medio volgend jaar weer voldoende tijd heb en ik opnieuw gevraagd zou worden, dan zal ik dat serieus overwegen, want ik draag deze sector een warm hart toe."

 


De kans dat de VFI Thissen opnieuw zal benaderen, lijkt echter niet groot. Interim-voorzitter René Grotenhuis: "Ik waardeer het gebaar van Thissen, maar het lijkt me op dit moment niet verstandig om nu een hypotheek op elkaar te leggen. Ik constateer dat wij vanaf mei binnen de VFI onze ambities duidelijk hebben uitgesproken, maar dat dit ook een zich ontwikkelde agenda is gebleken."

 


Hoe nu verder? Grotenhuis: "Het is natuurlijk heel onfortuinlijk zoals het nu gelopen is, maar we hebben het besluit van Tof Thissen te respecteren. We gaan nu zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe voorzitter. Daarbij komen we zeker niet terug op eerder genomen besluiten over het gewenste profiel van een externe voorzitter. Deze lijn houden we aan."

 


Voor een eerder interview met Tof Thissen in FM: klik hier

gerelateerde items