Sessie 1A: Samenspel tussen toezichthouder en bestuurder

26 juni 2008, 08:59


Moderator/sprekers: Stefan Peij, Martin Bauman en Wiebe Draijer

Aantal deelnemers: ongeveer 25, volle zaal

Rapportcijfer: 6,5

Verslaggever: 9

 


Sinds de Comissie Wijffels haar eindrapport afleverde en haar code is geadopteerd door de VFI en vervlochten met het CBF Keurmerk, is de scheiding tussen besturen en toezicht houden bij goede doelen regelmatig onderwerp van gesprek in de sector. Hoe ziet een goed samenspel tussen bestuurder en toezichthouder eruit? Dat was de kernvraag waarop moderatoren Martin Bauman (PwC) en Stefan Peij (directeur Governance University) samen met gastspreker Wiebe Draijer (McKinsey) een antwoord probeerden te vinden tijdens deze sessie.

 


Wiebe Draijer trapte af met een referaat aan de hand van de McKinsey-studie The Dynamic Board: Lessons from high performing Non-profits. In dit onderzoek werden de governance praktijken bij 300 prominente non-profits tegen het licht gehouden. Vervolgens werd het publiek uitgedaagd met een viertal stellingen, waarbij het aantal voor- en tegenstanders bij handopsteken werden geturfd.

 


De stellingen maakten de tongen goed los. Zo vonden sommige de rol van de Raad van Toezicht in de sector maar bleekjes. Een deelnemer aan de sessie: "De RvT functioneert in een veel breder speelveld. Als de accountant de jaarrekening goedkeurt en als het CBF tevreden is, wat blijft er dan nog voor rol over voor de RvT? Er is ook te weinig binding met stakeholders."

 


Een van de stellingen was dat de RvT onvoldoende in staat is haar rol goed in te vullen, omdat zij niet altijd goed geinformeerd worden. Daarover waren de meningen in de zaal verdeeld. Volgens velen lag hier toch echt een eigen verantwoordelijkheid. Anderen vonden het essentieel dat leden van de RvT "zelf in de stal zijn geweest." Een directeur van een middelgroot fonds gaf aan dat hij weinig behoefte had aan in zijn organisatie rondvragende zichzelf informerende leden van zijn Raad van Toezicht. "Ik wil niet hebben dat achter mijn rug babbeltjes worden gemaakt."

 


De discussie in de zaal maakte duidelijk dat het onderwerp toezicht versus bestuur leeft in de sector, maar ook dat directeuren en bestuurders nog zoekende zijn. Maar pasklare antwoorden leverde de sessie niet op.

 


Download hier het onderzoek van McKinsey

 


civil society congres 2008

 

gerelateerde items