Sectorbrede discussie 31 maart opmaat Civil Society Congres

3 maart 2010, 08:59

AMSTELVEEN (2 maart) - Op woensdag 31 maart heeft er een sectorbrede discussie plaats over de "Agenda Filantropie2010". De middag wordt georganiseerd door Stichting Civil Society in samenwerking met sponsor PricewaterhouseCoopers en vormt de opmaat van het Civil Society Congres op 20 mei a.s. De dagvoorzitter van dat congres, Steven van Eijck, leidt de discussie op de 31e in, waarna de deelnemers in vijf parallelsessies verder praten over de belangrijkste actiepunten en dossiers die voortvloeien uit de "Agenda Filantropie 2010".

PricewaterhouseCoopers organiseerde in april 2009 een eerste "Maatschappelijke Ronde Tafel". Diverse prominenten uit wetenschap, overheid, bedrijfsleven en civil society spraken toen al over de rol van en de uitdagingen voor filantropie in een sterk veranderende samenleving. De tweede editie van deze Maatschappelijke Ronde Tafel is dit keer geheel gewijd aan de "Agenda Filantropie 2010". Dit ‘manifest' met algemene principes en concrete doelstellingen voor betere samenwerking in de filantropiesector werd tijdens het laatste Civil Society Congres in juni gepresenteerd.

De Rondetafel wordt op 31 maart ingeleid door Steven van Eijck, de dagvoorzitter van het laatste én het komende Civil Society Congres. Van Eijck zal de deelnemers aan de discussie - die tijdens het programma vanCivil Society op 20 mei a.s. wordt voortgezet met de congresgangers in de vorm van een Lagerhuisdebat - prikkelen met enkele kritische observaties over proces en voortgang van de Agenda. Daarna gaan de deelnemers in vijf parallelsessies uit elkaar:

Sessie "Databank filantropie": in deze sessie wordt gesproken over nut, noodzaak en voorwaarden voor het centraal verzamelen van informatie van en over de sector en die gedifferentieerd ter beschikking stellen aan belanghebbenden en publiek. Sessieleider is Gosse Bosma.

Sessie "Het Gesprek": binnen de sector, maar ook tussen sector en overheid en bedrijfsleven moeten zinvolle, informatieve gesprekken plaatsvinden om samen aan oplossingen te werken. Sessieleider is Ted van den Bergh.

Sessie "Filantropie 2.0": over het bouwen en ter beschikking stellen van sociale netwerken voor contacten, ideeen en (kennis)uitwisseling. Sessieleider is Deny de Jong.

Sessie "Beeldvorming": over positieve beeldvorming van onze sector door inspirerende voorbeelden en leiderschap. Sessieleiders: Michael Rutgers en Jan van Berkel.

Sessie "Relatie met de overheid": de verhouding tussen civil society/filantropie en overheid is van oudsher een moeizame ("filantropie" valt nu onder het ministerie van Justitie). Hoe komen we tot een goed gesprek en worden de belangen van onze sector goedvertegenwoordigd? Sessieleider: Rien van Gendt.

Aanmelden?

De sessieleiders nodigen zelf een aantal collega's en gasten uit, maar er is ook nog ruimte voor enthousiaste sectorgenoten die zich graag willen inzetten voor een van de genoemde thema's. Het aantal plaatsen is echter i.v.m. de zalencapaciteit beperkt: aanmelding voor een sessie kan door een mail te sturen naar de betreffende sessieleider.

Filantropieborrel

Na het succes van de Nieuwjaarsborrel in januari vindt er na afloop van de discussiemiddag op 31 maart een tweede "Filantropieborrel" plaats in de Gelagkamer van het Corvershuis. De borrel is vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij 22, voorzitter Stichting Civil Society.

Discussiemiddag en borrel worden gehouden in Corvershof, Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam.

In volgende edities besteedt FM Weekly verder aandacht aan de actviteiten rond de Agenda Filantropie en de discussiemiddag op 31 maart. 

gerelateerde items