Toon alles (1)

Sector introduceert Erkenningspaspoort

17 december 2018, 08:00
Margreet Plug: ‘Het Erkenningspaspoort is in onze ogen echt een kroon op de zelfregulering.'
Margreet Plug: ‘Het Erkenningspaspoort is in onze ogen echt een kroon op de zelfregulering.'
Vanaf maart 2019 publiceert ieder erkend goed doel een CBF-Erkenningspaspoort. Dit geeft donateurs en andere belangstellenden in één oogopslag inzicht in de missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen van de organisatie. De verplichte publicatie van het paspoort is opgenomen in de normen van de Erkenningsregeling en is een belangrijke vervolgstap van de sector om transparantie verder te optimaliseren.  
 
Erkenningspaspoort relevant en begrijpelijk voor het publiek
Binnen de goededoelensector geldt één norm voor kwaliteit en transparantie namelijk de Erkenning. Met een Erkenning laten goede doelen zien dat ze de zaken op orde hebben, aan alle kwaliteitseisen voldoen en zich regelmatig laten controleren. Met de toevoeging van het CBF-Erkenningspaspoort wordt relevante informatie over het goede doel, begrijpelijke en eenduidig weergegeven op de websites van de goede doelen zelf, bij het CBF, de toezichthouder Goede Doelen en op de publiekssite www.goededoelen.nl
 
Het Erkenningspaspoort is ontwikkeld door het CBF in nauwe samenwerking met Goede Doelen Nederland en is uitgebreid getest bij het publiek op relevantie en begrijpelijkheid. Daaruit bleek dat het paspoort ruimschoots tegemoet komt aan de behoefte van donateurs om te weten hoe hun gedoneerde euro wordt besteed.   
 
Kerngegevens
Ieder paspoort start met de kerngegevens over de missie, doelstelling, activiteiten en resultaten van de organisatie. De financiële kerngegevens worden vervolgens in de context van deze gegevens gepresenteerd. De financiële kerngegevens van het paspoort zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie en sluiten aan op de gewijzigde richtlijn voor de Jaarverslaggeving (RJ650). Het gaat om de inkomsten, bestedingen, doelbesteding en reserves van een organisatie. Zo wordt inzicht gegeven in de herkomst van de inkomsten, de diverse bestedingen aan het maatschappelijke doel, de verschillende reserves en fondsen. Ook is in één oogopslag duidelijk hoe de wervingskosten, kosten organisatie (beheer & administratie) en doelbesteding zich tot elkaar verhouden. De data in het paspoort zijn gevalideerd door het CBF, de onafhankelijke toezichthouder goede doelen. 

‘Het Erkenningspaspoort is in onze ogen echt een kroon op de zelfregulering. Transparant zijn we, maar met dit Erkenningspaspoort doen we er nog een schepje bovenop. We bieden het publiek ‘Transparantie in één oogopslag’ waarmee we het publieksvertrouwen verder kunnen versterken’, zegt Margreet Plug, waarnemend directeur Goede doelen Nederland. Roline de Wilde, directeur CBF: ‘Door het CBF-Erkenningspaspoort kunnen donateurs zowel geven met hun hart als hoofd, omdat de belangrijkste informatie over een Erkend Goed Doel in één oogopslag te zien is’.
 
Achtergrond
De Erkenningsregeling is van kracht sinds 1 januari 2016. De onafhankelijke toezichthouder CBF kent de Erkenningen toe en toetst de erkende goede doelen regelmatig op alle kwaliteitseisen. De normen worden vastgesteld door een onafhankelijke Commissie Normstelling. Het CBF heeft inmiddels zo’n 570 goede doelen erkend. Daarmee staat circa 80% van het particuliere geefgeld In Nederland onder toezicht. 
 
De RJ650 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving specifiek ontwikkeld voor fondsenwervende organisaties en schrijft voor waar goede doelen verantwoording over moeten afleggen in het jaarverslag. De RJ650 moet volgens de Erkenningsregeling worden toegepast. 
 
 
 
 
gerelateerde items