SCP workshop naar de impact van 'derde sector'

23 maart 2016, 08:06
Is sociale innovatie de geheime groeikracht van de 'derde sector'?
Is sociale innovatie de geheime groeikracht van de 'derde sector'?
Dinsdag 22 maart stelde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) haar Haagse deuren open voor de workshop De derde sector in beweging. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen (RU), werden de tussentijdse resultaten gepresenteerd van twee Europese onderzoeksprojecten naar de sector van ngo's, nonprofits en burgerinitiatieven. Er ontstond een levendige uitwisseling tussen de onderzoekers en professionals uit het veld. Volgende week zal De Dikke Blauwe uitgebreid verslag doen van die interactie. Voor nu een kort overzicht van de twee onderzoeken.
 
Op dit moment lopen er twee Europa-brede onderzoeken naar de zogenoemde derde sector, waaraan Nederlandse partijen meedoen. Het ITSSOIN-project waarbij het SCP en de Vrije Universiteit (VU) betrokken zijn, en het TSI-project waaraan de RU meewerkt. Beide projecten zijn ongeveer halverwege hun onderzoeksduur. Het SCP en de RU vonden dit een mooie gelegenheid om het gesprek met de sector aan te gaan. Het was expliciet de bedoeling van de workshop om input te krijgen van professionals over de behaalde resultaten en het verdere verloop van het onderzoek.
 
Derde sector als motor van sociale innovatie
Het ITSSOIN-project dat zich richt op sociale innovatie, werd gepresenteerd door Wouter Mensink (foto), wetenschappelijk medewerker van het SCP. In dit project wordt de impact van de derde sector op de samenleving onderzocht. De twee belangrijkste activiteiten die aan de derde sector worden toegeschreven zijn dienstverlening en pleitbezorging, zegt Mensink. Met dat laatste wordt bijvoorbeeld beleidsbeïnvloeding bedoeld. 'Maar', zei Mensink, 'zou je kunnen zeggen dat sociale innovatie een derde belangrijke activiteit is van de sector?' Dit is een van de stellingen die in het project onderzocht worden: zijn derde sector-organisaties beter geschikt voor sociale innovatie dan overheid en bedrijven? 
 
Het ITSSOIN-project, dat staat voor Impact of the Third Sector as Social Innovation, vindt plaats in negen Europese lidstaten, en wordt door verschillende instanties uitgevoerd. Vanuit Nederland participeren het SCP onder leiding van prof. Paul Dekker en de VU onder leiding van prof. René Bekkers (foto).
 
Bijdragen aan de economie
Het tweede Europese project Third Sector Impact (TSI) wordt uitgevoerd door 14 onderzoeksinstituten uit heel Europa. De Nederlandse deelnemer is de RU. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd door Taco Brandsen (foto) hoogleraar bestuurskunde aan de RU. TSI gaat in op de vraag wat de derde sector bijdraagt aan de economie en de oplossing van economische en sociale problemen. Vragen daarbij zijn met welke wet- en regelgeving maatschappelijke organisaties te maken hebben en hoe ze knelpunten kunnen voorkomen die hun maatschappelijke rol belemmeren.
 
♦ Donderdag 31 maart publiceert DDB het inhoudelijke verslag van deze SCP-workshop 
 
gerelateerde items