Toon alles (2)
Edwin Venema

SBF 'waakzaam' rond giftenaftrekregeling

13 juli 2016, 00:00
De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie verwacht niet dat de huidige giftenaftrek tijdens deze kabinetsperiode gevaar loopt, maar zal de ontwikkelingen rond dit onderwerp wel nauwlettend volgen, en er bij de betrokken ministeries op aandringen de giftenaftrek in stand te houden. Met dit standpunt reageert de suprakoepel desgevraagd op het onlangs verschenen rapport van de ‘Werkgroep Fiscaliteit’, waarin wordt voorgesteld de giftenaftrek te schrappen.
 
Geen gevaar
In haar vorige week verschenen rapport volgt de 'Werkgroep Fiscaliteit' een eerder advies van de Commissie Van Dijkhuizen, die concludeerde dat niet kan worden aangetoond dat de huidige regeling schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen bevordert. 
SBF, door De Dikke Blauwe gevraagd om een reactie, verklaart bij monde van woordvoeder Suzanne Kooij: 'Het betreft een brede ambtelijke inventarisatie van mogelijke toekomstige beleidskeuzes. Deze publicatie is een bijlage bij het rapport van de Stuurgroep Duurzame Groei, die tot taak heeft een ambtelijk advies uit te brengen aan de minister van Economische Zaken. Het advies van deze werkgroep geeft niet het standpunt weer van de staatssecretaris hieromtrent. SBF verwacht daarom niet dat de giftenaftrek tijdens deze kabinetsperiode gevaar loopt.'
 
Afschaffing
De Werkgroep stelt in haar rapport: 'In de Wet IB 2001 is de giftenaftrek opgenomen. Het doel van de giftenaftrek is bevordering van schenkingen aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen. Onder bepaalde voorwaarden verlagen periodieke en gewone giften het belastbare inkomen uit werk en woning. Mensen met een hoog marginaal tarief genieten daardoor meer belastingvoordeel per gegeven euro. Bij de laatste evaluatie van de giftenaftrek kon niet worden aangetoond dat de aftrekpost bijdraagt aan de doelstelling. Geconcludeerd werd dat het gevonden effect van de fiscale faciliteit op het aantal mensen dat een gift doet of op de hoogte van de gift statistisch niet significant is (d.w.z. er is een kans dat het gevonden effect op toeval berust). Tevens valt toepassing van de aftrekpost slecht te controleren en zijn de uitvoeringskosten daarvan hoog. Op grond van het bovenstaande ligt afschaffing van deze aftrekpost voor de hand. Afschaffing is in lijn met het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen.'

Oude evaluatie
Volgens de SBF baseert de werkgroep zich op een oude evaluatie van de giftenaftrek en het advies van de Commissie Van Dijkhuizen van enkele jaren gelden. Kooij: 'SBF heeft eerder grote kritiek gehad op die evaluatie en daarmee ook op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen. In een tijd waarin van de burger en maatschappelijke organisaties wordt verwacht meer verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de samenleving is beperking en afschaffing van de giftenaftrek onbegrijpelijk.'
 
Kooij: 'SBF zal de ontwikkelingen rond dit onderwerp nauwlettend volgen, en er bij de betrokken ministeries op aandringen de giftenaftrek in stand te houden. SBF ziet de toegezegde evaluatie van de giftenaftrek, die dit jaar wordt uitgevoerd door het Ministerie van Financiën, met belangstelling tegemoet.'
 

►Lees het 'pamflet' van DDB Expert 'Tax & Law' mr. Ineke Koele in reactie op adviezen om de giftenaftrek af te schaffen: klik hier
 
►Bronnen: Rijksoverheid, SBF
♦Download het volledige rapport van de Werkgroep: klik hier
 
 
gerelateerde items