Toon alles (4)

SBF verdedigt zich tegen onzinnige UBO-registratie

27 mei 2019, 08:00
Siep Wijsenbeek namens de SBF: ‘We zijn niet tegen een UBO-register, maar er moet bij staan wat je wel bent, en wat je niet bent.’
Siep Wijsenbeek namens de SBF: ‘We zijn niet tegen een UBO-register, maar er moet bij staan wat je wel bent, en wat je niet bent.’
In een zogenoemd rondetafelgesprek heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie zich bij monde van FIN-directeur Siep Wijsenbeek afgelopen woensdag tegenover volksvertegenwoordigers opnieuw verzet tegen opname van charitatieve organisaties in het zogenoemde UBO-register. Wijsenbeek betoogde dat een bestuurder of een directeur van een ANBI in een register zetten als UBO schadelijk is voor de charitatieve organisatie, voor de betrokken persoon en ook voor het register. Wijsenbeek: ‘We zijn niet tegen een UBO-register, maar er moet bij staan wat je wel bent, en wat je niet bent.’

Leegloop

De SBF is vanaf het begin fel tegen opname van algemeen nut beogende instellingen in het 'UBO-register' dat personen registreert die voor minimaal 25 procent belanghebbende zijn van vennootschappen, verenigingen of stichtingen. De koepel vreest voor een leegloop van bestuurders die dreigen verplicht in dit openbare register te worden opgenomen en waarschuwt voor verzwaring van de administratieve lasten voor anbi’s. Het voorstel van SBF is om alle anbi’s van de verplichting uit te sluiten.

Anti-witwasmaatregel

Het voorstel van destijds demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is de uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. In een eerdere internetconsultatie stelde SBF al: ‘Strikte interpretatie en toepassing van de Implementatiewet bij een anbi zou ertoe kunnen leiden dat alle personen / goede doelen die een geldelijke of andere materiële bijdrage van deze anbi zouden ontvangen als uiteindelijk begunstigden zouden worden beschouwd en zouden moeten worden geregistreerd in het Handelsregister. Dit is ongewenst en draagt ook op geen enkele wijze bij aan de doelstelling van deze Implementatiewet: voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.’

Reactie Wijsenbeek

Wijsenbeek tegenover DDB: ‘Ons standpunt is simpel: een anbi heeft geen UBO. Anbi’s zijn stichtingen of verenigingen die zijn opgericht voor het goede doel. UBO staat voor uiteindelijk begunstigde eigenaar. Een goed doel heeft geen eigenaar en de uiteindelijk begunstigde, dat is de hele samenleving!  
Een bestuurder of een directeur van een ANBI aanwijzen als UBO is onjuist en schadelijk voor zowel het goede doel, als de betrokken persoon en het register zelf. Het goede doel lijkt in overtreding, want er is een openbaar register waarin staat dat een privépersoon eigenaar begunstigde is van in plaats van het maatschappelijk doel. 
De betrokken persoon moet vrezen voor de persoonlijke levenssfeer en veiligheid want hij of zij wordt in een openbaar register genoemd als eigenaar begunstigde van al het geld van ene goede doeleninstelling. Tot slot wordt het register vervuild met desinformatie; er staan UBO’s in die helemaal geen UBO’s zijn.’

Praktisch voorstel

Omdat een volledige uitzonderingspositie voor goede doelen Europees gezien waarschijnlijk geen haalbare kaart is, doet de SBF de beleidsmakers een praktisch voorstel: ‘Het is toch juist om transparantie te doen? Wie weet er straks het verschil tussen de ene UBO en de andere? Dat verschil is wel essentieel. De minister stelt dat Europa geen ruimte biedt in de richtlijn voor een uitzondering voor UBO’s, dat is buitengewoon ongelukkig.  
Als dat echt zo is, dan is ons voorstel: Geef bij ANBI’s duidelijk aan dat er hier sprake is van een ‘onechte UBO's'. Verwijs naar het reguliere KvK register, waar de informatie staat die echt ter zake doet: de statutaire doelstelling en de samenstelling van het bestuur.’ 
 
Of de inbreng van SBF effect zal hebben, is og onduidelijk. Wijsenbeek: ‘Er was bij de aanwezige kamerleden (Geurts CDA, Alkaya SP, van der Linde VVD, van Dijck PVV, Sneller D66, Bruins CU en Ronnes CDA) begrip voor ons standpunt. Het is in ieders belang om het register niet te vervuilen met desinformatie en om de veiligheid van betrokkenen niet onnodig in gevaar te brengen.’ 
gerelateerde items