Toon alles (2)

SBF reageert op beleidsvisie Dekker

28 oktober 2019, 06:05
Minister Sander Dekker
Minister Sander Dekker
In zijn beleidsvisie op filantropie erkent en waardeert minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, en met hem het kabinet, de fundamentele bijdrage van filantropie aan onze samenleving. Het kabinet beoogt het maatschappelijke belang van filantropie te borgen en te versterken. Een bemoedigende ontwikkeling, vinden de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie.

De beleidsvisie is een reactie op de WRR-verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt. De minister stuurde de visie op 18 oktober naar de Tweede Kamer. De beleidsvisie, waarop SBF al langer aandrong, zien de brancheorganisaties als een goede eerste stap. Een stap die uitnodigt om de dialoog over stimulerend overheidsbeleid de komende maanden verder voort te zetten.
 
SBF gaat graag op die uitnodiging in, want er is, ook bij het vele positieve uit de beleidsvisie, nog genoeg werk te verzetten. Door een opeenstapeling van onbedoeld schadelijke wetsvoorstellen dreigt de ruimte voor particulier initiatief ernstig beperkt te worden. De voorstellen komen van verschillende ministeries en het ontbreekt aan centrale coördinatie waardoor het werk van de filantropie onder druk komt te staan. Enkele voorbeelden: de registratie van ANBI bestuurders als uiteindelijk belanghebbenden in het UBO-register; en het wetsvoorstel van staatssecretaris Keijzer om burgers alleen nog na hun expliciete toestemming te mogen bellen met het verzoek om te helpen.
 
SBF dringt aan op actieve coördinatie van de kant van het verantwoordelijke ministerie J&V. De beleidsvisie kan worden gezien als een uitnodiging aan alle betrokkenen om hiervan serieus werk te maken.

Bron: SBF
 
Lees hier de beleidsvisie op filantropie van minister Sander Dekker
Lees hier het verkennend onderzoek Filantropie op de grens van overheid en markt van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 
gerelateerde items