SBF: ‘Overheidsplannen nopen tot meer (fiscale) ruimte voor filantropie’

24 september 2013, 05:00
SBF: ‘Overheidsplannen nopen tot meer (fiscale) ruimte voor filantropie’
SBF: ‘Overheidsplannen nopen tot meer (fiscale) ruimte voor filantropie’
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, melden de kabinetsplannen. De SBF dringt er bij de regering op aan het vestigingsklimaat voor (internationale) filantropische instellingen in Nederland te verbeteren en het unieke Nederlandse loterijsysteem mede te baseren op verhoging van de opbrengsten voor goede doelen.

Steven van Eijck (foto), voorzitter van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF):  ‘Nu de overheid zich terugtrekt uit allerlei terreinen komt de filantropie nog nadrukkelijker in beeld. Maar dan moet de overheid daar ook naar handelen. Dat betekent meer ruimte, ook in fiscaal opzicht, voor geven en minder administratieve lasten. Ik blijf wel kritisch over de plannen van het kabinet om de kansspelmarkt te liberaliseren. Wij vrezen dat hierdoor de goede doelenloterijen minder inkomsten krijgen en daardoor minder kunnen afdragen aan goede doelenorganisaties.’

De SBF gaat ervan uit dat de regering geen uitvoering zal geven aan het voorstel van de Commissie Van Dijkhuizen de giftenaftrek af te schaffen omwille van de eenvoud van een vooringevulde belastingaangifte.  Met dit voorstel van de commissie wordt volledig voorbij gegaan aan het belang van een vitaal maatschappelijk middenveld. Dat is een participatiesamenleving waarin vrijwilligers, goede doelenorganisaties, kerkelijke instellingen en vermogensfondsen een activerende en verbindende rol spelen in onze samenleving, meent de SBF.
gerelateerde items