Toon alles (2)

prof. Saskia Keuzenkamp focust op participatie burgers

31 augustus 2016, 12:00
Prof. Saskia Keuzenkamp: onderzoek naar vergroting participatie van burgers
Prof. Saskia Keuzenkamp: onderzoek naar vergroting participatie van burgers
Saskia Keuzenkamp is per 1 september 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. De leerstoel is gericht op het vergroten van kennis over en inzicht in effectiviteit van manieren om participatie van burgers te bevorderen en wordt gefinancierd door Movisie.
 
Keuzenkamp (1959) studeerde Sociale pedagogiek in Utrecht en promoveerde in 1995 in Tilburg op een proefschrift over de effecten van emancipatiebeleid op de levensloop van vrouwen. Zij werkte op verschillende universiteiten (Leiden, Tilburg en Nijmegen) en was van 2001 tot 2013 verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau, als hoofd van de onderzoeksgroep Emancipatie, jeugd en gezin. In 2013 stapte zij over naar Movisie, waar zij leidinggeeft aan het programma Effectiviteit en Vakmanschap. Van 2006 tot heden was zij bijzonder hoogleraar Emancipatie in internationaal vergelijkend perspectief aan de VU.
 
‘Leren van de praktijk’
Het krimpen van de verzorgingsstaat en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en inzet van burgers roepen tal van vragen op, vertelt Keuzenkamp. ‘Welke rol kunnen gemeenten spelen bij het stimuleren van participatie? Wat kunnen professionals hieraan bijdragen? Welke methoden zijn daarbij effectief en wat niet?’ Ze adresseert de vraag voor welke mensen participatie reëel is en hoe belemmeringen en drempels effectief kunnen worden aangepakt. ‘Het is belangrijk om te leren van de ervaringen die in de praktijk worden opgedaan. Daarmee kunnen we voorkomen dat steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden en wellicht steeds dezelfde fouten worden gemaakt.’
gerelateerde items