Toon alles (2)

RTL Nieuws onderzoekt declaraties goede doelen-bestuurders

22 maart 2016, 14:01
RTL Nieuws onderzoekt declaraties goede doelen-bestuurders
RTL Nieuws onderzoekt declaraties goede doelen-bestuurders
RTL Nieuws heeft een onderzoek gestart naar het declaratiegedrag van bestuurders in de goede doelenbranche. Een groot aantal goede doelen ontving een uitgebreide vragenlijst. Een aantal organisaties heeft de lijsten intussen geretourneerd, meldt RTL Nieuws desgevraagd. 'De goede doelen kunnen context geven op de uitgaven. Als wij vragen hebben, nemen wij ruim op tijd contact op met de organisaties voor hoor en wederhoor', aldus RTL.

Het gaat om meer dan honderd organisaties die door RTL benaderd zijn, waarvan ongeveer 90 leden van Goede Doelen Nederland en Partos, aldus Gosse Bosma, directeur van Goede Doelen Nederland. Samen vervullen de brancheorganisaties vanwege het sectorbelang vrijwillig een coőrdinerende taak en hebben hun leden geadviseerd om open en transparant te zijn en in eerste instantie inzicht te geven in de aard en omvang van de onkostenvergoedingen. Bosma: 'Dat is onze lijn, maar de verantwoordelijkheid voor medewerking ligt uiteraard geheel bij de individuele leden.'
 
Bonnetjes
Een kleine rondgang langs goede doelendirecteuren leert dat met name het verzoek om bonnetjes in te leveren zonder mogelijkheid tot toelichting en context op het nodige verzet is gestuit, onder andere door de grote administratieve druk die dit oplevert voor de organisaties. Naar verwachting zal een meerderheid informatie aanleveren. Goede Doelen Nederland en Partos adviseren hun leden om, naast het aanleveren van overzichten van aard en omvang van de onkosten, RTL uit te nodigen op kantoor voor inzage in de onderliggende bonnetjes. Bosma: 'Dit geeft goede doelen de ruimte om het verhaal en de reden waarom bepaalde kosten zijn gemaakt in de juiste context te plaatsen. '
 
Bestuurders van ziekenhuizen
RTL Nieuws doet een breed onderzoek naar declaraties binnen de hele semipublieke sector en deed al uitgebreid verslag van onderzoek naar het declaratiegedrag van bestuurders in ziekenhuizen. Op de website van RTL worden de onderzoeksgegevens gepubliceerd. Hierbij worden onder meer kopieën getoond van declaratiebonnetjes die volgens de redactie niet door de beugel kunnen. Zorgbestuurders tekenden destijds protest aan tegen de onderzoeksmethoden van RTL. Zij meenden dat met de openbaarmaking van bonnetjes 'een grens werd overschreden.' Deze houding wekte vervolgens de woede van een aantal kamerleden, die er vragen over stelden aan de minister. 

♦ Bronnen: RTL Nieuws, Goede Doelen Nederland

► Voor het declaratieonderzoek naar bestuurders van ziekenhuizen door RTL Nieuws: klik hier
 Bekijk hieronder de RTL Nieuws-berichtgeving over het declaratiegedrag bij de zorgbestuurders:
 
 
gerelateerde items