Eerste Social Impact Bond start veelbelovend

9 februari 2016, 13:46
Eerste fase van eerste SIB in Nederland: hoopvolle start.
Eerste fase van eerste SIB in Nederland: hoopvolle start.
In Rotterdam is de eerste fase van een project gefinancierd door een Social Impact Bond (SIB) met succes afgesloten. Het project heeft als doel de jeugdwerkloosheid in de stad tegen te gaan. Van de eerste groep jongeren die deelnam, heeft 59 procent sneller dan verwacht de uitkering verruilt voor werk, opleiding of eigen bedrijf.

Een SIB is een financieringsmethode waarbij private partijen investeren om een maatschappelijk probleem op te lossen. Aan het begin van het traject wordt een duidelijk doel vastgelegd dat meetbaar is. De private partijen stellen kapitaal beschikbaar om het doel te realiseren. Als de afgesproken resultaten worden bereikt, betaalt de overheid het startkapitaal terug aan de investeerders plus een rendement. Hoe beter er gepresteerd wordt, hoe hoger het rendement. Worden de vastgelegde resultaten niet bereikt, dan verliezen de investeerders (een deel van) het beschikbaar gestelde kapitaal.

Sociaal én financieel rendement
Het Rotterdamse project is de eerste SIB in Nederland. Investeerders zijn het ABN AMRO Social Impact Fund en maatschappelijk investeerder Start Foundation. Samen investeerden de twee partijen €680.000. Het rendement op de investering kan oplopen tot maximaal 12 procent per jaar.

In Rotterdam heerst een hoge jeugdwerkloosheid, 16 procent in 2013. De gemeenteraad heeft het terugdringen ervan tot een haar speerpunten gemaakt. Aan het door de SIB gefinancierde project zullen in totaal 160 jongeren meedoen die afhankelijk zijn van een uitkering. Het doel is dat zij een baan vinden, een bedrijf starten of aan een opleiding beginnen.

Buzinezzclub
Naast de investeerders en de overheid als probleemeigenaar is er bij een SIB een derde partij betrokken: de dienstverlener die het project uitvoert. In Rotterdam is dit de Buzinezzclub, een organisatie die jongeren met een uitkering begeleidt naar een baan, eigen onderneming of een opleiding. Uitgangspunt daarbij is de droom en het talent van de jongeren, waarmee ze in het halfjaarprogramma aan de slag gaan middels workshops, trainingen en individuele coaching.

Resultaat
Uit onderzoek is gebleken dat door de inzet van het traject van de Buzinezzclub de uitkeringsduur van jongeren wordt verkort met 464 dagen. Gemiddeld heeft deze specifieke groep twee jaar een uitkering. Door deelname aan dit traject stromen de meeste jongeren binnen een jaar uit. Dat is goed nieuws voor de gemeente (minder uitkeringen), de Buzinezzclub (de aanpak werkt) en voor de investeerders (ABN AMRO Social Impact Fund en Start Foundation). Zij hebben met hun investering in de aanpak van de jeugdwerkloosheid een risico genomen. Het project is nu halverwege. Als de tweede groep jongeren even succesvol is, betekent dit het maximale rendement voor de investeerders.

(Bron: Gemeente Rotterdam)
 

♦Maatschappelijk investeerder Start Foundation hield eind 2015 het eerste nationale congres over Social Impact Bonds. Lees het verslag: klik hier
 
♦Lees het hoofdredactionele commentaar gewijd aan het fenomeen SIB's: klik hier
 
♦Bekijk het korte filmpje van McKinsey US waarin het principe van de SIB aan de hand van een Amerikaans voorbeeld wordt uitgelegd:
 

 
gerelateerde items