In plaats van holle retoriek

15 oktober 2015, 04:00
Venema&Groenhuijsen: Waar het kabinet blijft hangen in holle retoriek over de participerende burger, experimenteert Start Foundation met concrete oplossingen.
Venema&Groenhuijsen: Waar het kabinet blijft hangen in holle retoriek over de participerende burger, experimenteert Start Foundation met concrete oplossingen.
Terwijl ‘de sector’ opzichtig worstelt met Kennisbanken en Validatiesystemen, vond vorige week donderdag in Eindhoven een grensverleggend congres plaats over Social Impact Bonds. Dit Angelsaksische fenomeen werd in ons land in 2013 mede geïntroduceerd door maatschappelijk investeerder Start Foundation. Een SIB is een experimenteel financieringssysteem, waarbij met privaat geld maatschappelijke problemen worden opgelost, zoals werkloze jongeren uit een uitkering naar een betaalde baan helpen. Dit systeem introduceert een nieuwe speler in overheidsland: de sociale investeerder. Die investeerder voorziet dienstverleners van werkkapitaal en draagt daarmee het financiële risico: uitbetaling vindt pas plaats als de vooraf overeengekomen doelen bereikt zijn. Geen resultaat? Dan lijdt de investeerder verlies. Betere resultaten dan de benchmark? Dan betaalt de overheid meer uit en is er voor de investeerder een hoger rendement.
Start Foundation heeft dit idee van maatschappelijke resultaatfinanciering in Nederland opgepakt. Het is haar bedoeling om met de partners te bezien of het mogelijk is een nieuw financieringsinstrument te creëren waarbij publieke en private financiering beter op elkaar aansluiten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het congres (en intussen ook een handig zakboekje) zijn bedoeld om de kennis van Start Foundation te delen, want de honger naar kennis is enorm bij zowel beleidsmakers van de overheid als bij private fondsen en investeerders. Daarmee bewijst Start opnieuw haar status als pionier en houdt focus op haar finale doelstelling: een inclusieve arbeidsmarkt. SIB’s zijn hiervoor een middel en geen doel.
Waar het kabinet blijft hangen in holle retoriek over de participerende burger, experimenteert een burgerfonds met concrete oplossingen die geld beschikbaar maken, sturen op resultaat, die effectiviteit van methoden belonen en geld recyclen mogelijk maken. Dat heet: social impact. Hulde. 

P.S.: Meer lezen over het congres over Social Impact Bonds? Klik hier.
gerelateerde items