Toon alles (2)

Rondetafel integrated reporting: verstrik niet in groots opgezet systeem van meetcriteria

18 december 2019, 00:00
Hoogleraat Dick de Waard leidde de rondetafelbijeenkomst
Hoogleraat Dick de Waard leidde de rondetafelbijeenkomst
Dinsdag 26 november organiseerde BDO, onder leiding van Dick de Waard (Hoogleraar Financial Auditing Rijksuniversiteit Groningen), een rondetafelbijeenkomst over het thema integrated reporting. Controllers, directeuren en beleidsmedewerkers vanuit de culturele en de charitatieve sector werden door meegenomen in de historie van duurzaamheidsverslaggeving en de relevante ontwikkelingen en trends die er zichtbaar zijn. Al snel werd duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn om dit toepasbaar te maken voor de eigen organisatie. En dat de kunst hierbij is om het eenvoudig te houden en niet verstrikt te raken in een grootst opgezet systeem van diverse meetinstrumentaria.
 
Veel organisaties herkenden ook de toenemende vraag vanuit stakeholders; wanneer heb je het goed gedaan? Daarnaast constateerden zij ook dat onder andere subsidieverstrekkers op zoek zijn naar andere manieren om inzicht te verkrijgen in de besteding van de middelen. Er vindt langzaam een verschuiving plaats van de traditionele financiële eindafrekening naar een meer inhoudelijke beoordeling.
 
En de vraag vanuit de organisatie: hoe weet je waar je op wilt sturen, hoe maak je dat meetbaar en hoe rapporteer je hier vervolgens op? En een belangrijke overweging; hoe ver ga je in het meten van effecten en hoe weet je zeker dat gemeten effecten ook volledig zijn toe te schrijven aan jouw inspanningen?
 
Waar te beginnen?
De conclusie van de bijeenkomst is dat een organisatie eerst moet inventariseren welke aspecten van het beleid zijzelf en hun stakeholders belangrijk vinden en dit mee nemen in het bepalen van de strategie. Hier kan uitkomen dat bepaalde aspecten die de organisatie zelf als zeer belangrijk ervaart door de stakeholders als veel minder relevant worden beoordeeld. Op basis van deze uitkomsten kunnen meer meetbare doelstellingen en KPI’s geformuleerd worden.  
 
De kern van de boodschap? Maak het niet te complex maken! Realiseer je goed waar je als organisatie invloed op hebt en stem daar je beleid op af.
 
Meer informatie
Heeft u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar wilt u wel graag meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.
 
gerelateerde items