René Grotenhuis (Cordaid) interim-voorzitter VFI

16 augustus 2007, 08:59
Onlangs nam Paul Beerkens afscheid als voorzitter van de VFI. Hij wordt opgevolgd door VFI-bestuurslid René Grotenhuis, die het interim-voorzitterschap gaat combineren met zijn functie als directeur van Cordaid. FM belde met de nieuwe interim-voorzitter. Gaat Grotenhuis op de winkel passen of reiken zijn ambities verder? "Je zou kunnen zeggen dat ik er zit om mezelf overbodig te maken."


Waarom naast de drukke Cordaid-werkzaamheden ook nog het voorzitterschap van de VFI opgepakt?

 


Grotenhuis: "In eerste instantie natuurlijk omdat ik gevraagd ben. Maar ook omdat ik de VFI een belangrijke club vindt, de grootste krachtenbundeling van goede doelen die er in Nederland is. Er speelt een aantal zaken. Bovendien: Cordaid is in Nederland één van de organisaties die de meeste inkomsten geniet uit eigen fondsenwerving. Ik vind dan ook dat het op mijn weg ligt om het interim-voorzitterschap op te pakken."

 


Gaat u op de winkel passen of heeft u een agenda?

 


Grotenhuis: "Ik zie drie onderwerpen voor me die ik zal oppakken. De eerste is de afronding van het vervlechtingsverhaal, de integratie van de Code Wijffels in het CBF-Keur en de vernieuwing van de werkwijze van het CBF. Deze karavaan rijdt al een tijd en wil ik samen met de leden binnenhalen. Nu we het toch over de Code Wijffels hebben: dit is de afgelopen jaren een belangrijk en gezichtsbepalend project geweest voor de VFI. De vraag is nu welk belangrijk project de VFI de komende jaren kan gaan oppakken. Ik wil graag een start maken met de discussie hierover. Het derde onderwerp is het formaliseren van de veranderde wisselwerking tussen bestuur en werkorganisatie. De praktijk heeft zich zo ontwikkeld dat de werkorganisatie steeds meer het voortouw heeft genomen. Dat is prima, maar daarbij past dan wel een zwaardere rol voor de directeur en een voorzitter die wat meer op de achtergrond opereert. De ledenvergadering heeft een mandaat gegeven om deze organisatiewijzigingen te bewerkstelligen. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik er zit om mezelf overbodig te maken."

 


Zijn er afspraken gemaakt over de duur van het interim-voorzitterschap?

 


Grotenhuis: "In eerste instantie is het de bedoeling om na een halfjaar het stokje over te dragen. Ik hoop dat in dat halve jaar een opvolger is gevonden die aan de profielschets voldoet en dat een goede start is gemaakt met de opdrachten die ik mezelf gesteld heb. Wel is gevraagd of ik eventueel bereid ben om nog eens zes maanden het voorzitterschap in te vullen, mocht er geen opvolger zijn gevonden. Daartoe ben ik bereid."

 


En wat als u onderweg de smaak te pakken krijgt?

 


Grotenhuis: "Het is absoluut geen optie om het interim-voorzitterschap langer voort te zetten. Een jaar is het maximum. Als ik zie hoe vaak ik voor Cordaid in het buitenland ben, en hoe vaak ik daardoor als VFI-bestuurslid vergaderingen heb moeten missen, lijkt een voortzetting me onverstandig. De VFI is in de sector een belangrijke organisatie. De voorzitter kan het zich niet veroorloven dat zijn werk voor de VFI de sluitpost van zijn agenda wordt."

gerelateerde items