Toon alles (3)

Regeldrukaanpak vrijwilligerswerk in Tweede Kamer

12 mei 2014, 04:00
Regeldrukaanpak vrijwilligerswerk in Tweede Kamer
Regeldrukaanpak vrijwilligerswerk in Tweede Kamer
Minister Plasterk (foto) en staatssecretaris Van Rijn hebben de Kamer een brief gestuurd over de aanpak van knellende regelgeving in het vrijwilligerswerk. Wellicht nog belangrijker dan de aandacht voor alle knellende regels, is het voorstel om vrijwilligers binnen de regeldrukaanpak als een aparte groep aan te merken. Dat heeft als voordeel dat bij het opstellen van wet- en regelgeving expliciet gekeken zal worden wat de nieuwe regels voor gevolgen hebben voor het vrijwilligerswerk, schrijft NOV.

Het paard wordt dan niet langer achter de wagen gespannen, zoals nu vaak het geval is. Bijvoorbeeld bij de invoering van de nieuwe wet Markt en Overheid in juli, waarvan een gevolg zal zijn dat vrijwilligersorganisaties voor het huren van accommodaties marktconforme prijzen moeten betalen. Dit kan leiden tot flinke contributieverhogingen. Gemeenten zelf moeten nu in de gemeenteraad bepalen dat  het ter beschikkingstellen van accommodaties aan vrijwilligersorganisaties uitgezonderd worden. 

Uitzonderingen voor kleine initiatieven
Een tweede voorstel is kleine burgerinitiatieven met een laagrisicoprofiel, waaronder ook vrijwilligersactiviteiten voor kleine groepen, uit te zonderen van hinderlijke wetgeving. Denk daarbij aan allerlei brandveiligheidsmaatregelen, horecavergunning, evenementenvergunning  en Bouwbesluit. Daarmee krijgen leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving een stimulans.

Input NOV
In 2013 heeft beleidsadviesburo SIRA met het netwerk wet- en regelgeving van NOV een inventarisatie gemaakt van knellende regels. Deze zullen met de Vakdepartementen worden besproken en vervolgens kan per knelpunt worden vastgesteld óf en zo ja in hoeverre hiervoor bepaalde oplossingsrichtingen in beeld komen. Later in het jaar wordt hierover aan de Kamer gerapporteerd.
gerelateerde items