Giftenaftrek blijft; uitvoering nog onder de loep

29 januari 2018, 17:00
Staatssecretaris Snel:  ‘De giftenaftrek en anbi-regelingen worden gecontinueerd.'
Staatssecretaris Snel:  ‘De giftenaftrek en anbi-regelingen worden gecontinueerd.'
Hoewel de coalitie zich had gecommitteerd aan het handhaven van de giftenaftrek als beginsel, is dat voornemen nog niet eerder zo zwart op wit geformuleerd als nu in de Kamerbrief van  Staatssecretaris van Financiën Menno Snel. De staatssecreratis houdt nog wel een flinke slag om de arm omtrent de diverse in de evaluaties geconstateerde uitvoeringsproblemen. Uiterlijk 1 juni komt de staatssecretaris met een reactie.

Snel: ‘Zoals in het Regeerakkoord is afgesproken, worden de giftenaftrek en anbi-regelingen gecontinueerd. En via een amendement van uw Kamer is inmiddels ook geregeld dat de culturele multiplier structureel wordt gehandhaafd. Dat neemt niet weg dat de evaluaties van de giftenaftrek en van de praktijk rondom anbi’s en sbbi’s, met name op het punt van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen, kritisch waren. Om die reden wil ik binnen de kaders van het Regeerakkoord bezien welke mogelijkheden er zijn om deze regelingen op het punt van met name de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren.’
 
‘Meer tijd nemen’
Die kabinetsreactie laat nog even op zich wachten. ‘Omdat ik het van belang vind dat verbetervoorstellen ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, met name bij de filantropiesector die in belangrijke mate financieel steunt op deze regelingen, wil ik iets meer tijd nemen voor het opstellen van een kabinetsreactie. Ik wil ernaar streven om de kabinetsreactie voor 1 juni 2018 naar uw Kamer te sturen zodat daarover desgewenst nog voor het zomerreces met uw Kamer over van gedachten kan worden gewisseld.’
 
Over de naleving van de publicatieplicht voor anbi’s door geloofsgemeenschappen en de transparantie van geldstromen uit onvrije landen beantwoordt Snel schriftelijke vragen van de heer Omtzigt in de bijlage die u hieronder kunt downloaden.
 
gerelateerde items