Rapporteren over niet-financiële informatie hoeft niet complex te zijn

12 november 2019, 14:23
Rapporteren over niet-financiële informatie hoeft niet complex te zijn
Rapporteren over niet-financiële informatie hoeft niet complex te zijn
Veel maatschappelijke organisaties willen bij het vormgeven van hun duurzaamheidsstrategie gebruikmaken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit blijkt in de praktijk echter nog niet gemakkelijk.

Het is in ieder geval niet realistisch een strategie te formuleren en te implementeren die alle 17 bestaande goals volledig ondersteunt. U mag en moet dus keuzes maken! Daarna is de verleiding groot om een complex systeem van het meten, registeren en rapporteren van niet-financiële informatie op te zetten. Dit is zeker niet nodig!

Maakt het niet te ingewikkeld!

De Sustainable Development Goals beogen een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Welke van de 17 goals het beste aansluit(en) bij uw organisatie, is natuurlijk afhankelijk van de doelstelling van uw organisatie. Het is in ieder geval belangrijk uw stakeholders te betrekken in het maken van uw keuze. Hun verwachtingen van de bijdrage die uw organisatie levert aan de verduurzaming van de wereld, geeft richting aan uw duurzaamheidsstrategie. Het formuleren en uitwerken van uw strategie is een van de belangrijkste pijlers van uw organisatie.

Het bepalen van een strategie en bijbehorende financiële en niet-financiële doelstellingen is een eerste stap, maar het monitoren van deze doelstellingen en KPI’s is minstens zo belangrijk. Hierdoor is het van belang om intern inzicht te verkrijgen in welke niet-financiële informatie hiervoor noodzakelijk is en op welke wijze deze informatie betrouwbaar te ontsluiten is.

Valkuil

Hierbij is de valkuil dat organisaties het zichzelf nodeloos ingewikkeld maken ten aanzien van het definiëren van KPI’s en het implementeren van meetinstrumentaria en rapportages. Vaak wordt gedacht dat er een volledig nieuwe wijze van informatie verzamelen noodzakelijk is, hetgeen veel tijd en geld voor de organisaties gaat kosten.
 
Dit is zeker niet het geval. Veel organisaties hebben al inzicht in niet-financiële informatie en rapporteren hier al deels over, alleen niet altijd op een gestructureerde wijze of niet naar alle relevante stakeholders. Door te inventariseren welke informatie al beschikbaar is binnen de organisaties om KPI’s te meten en deze informatie te verzamelen en te bundelen tot één rapportage kan zonder al te veel investeringen meer inzicht verkregen worden in de prestaties van de organisatie aangaande de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.

Rondetafelbijeenkomst voor meer informatie

De branchegroep Maatschappelijke Organisaties van BDO organiseert 26 november de ‘Rondetafelbijeenkomst Integrated Reporting’. Samen met hoogleraar Financial Auditing Rijksuniversiteit Groningen Dick de Waard neemt zij u op een interactieve manier mee in de wereld van (het rapporteren over) niet-financiële informatie. U krijgt praktische tips waar u direct mee aan de slag kunt bij uw eigen organisatie. Er is beperkt plaats, dus meld u nu aan!  
 
gerelateerde items