Quote: goede doelen misbruikt voor hetze tegen ubo-register

12 juli 2017, 09:00
‘Goede doelen worden schaamteloos misbruikt’ door de lobby van superrijken om de invoering van een ubo-register tegen te houden. Dat schrijft Quote. Onder andere VNO-NCW en FBNed voeren volgens Quote een ‘allesverzengende anti-campagne waarbij zeer laag bij de grondse tactieken niet worden geschuwd.’ Het zakenblad geeft echter geen enkel argument waarom de goede doelen zich zouden laten gebruiken voor de lobby. SBF voerde verweer voor anbi’s op basis van andere argumenten.
 
Invoering van het zogenoemde ubo-register (Ultimate Beneficial Owner) is een voorstel van demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem als uitwerking van een Europese richtlijn tegen witwassen en financiering van terrorisme. Quote: ‘Daar houden superrijken niet van, officieel vanwege hun privacy, officieus vanwege de meeloerende fiscus.’ 

Anti-campagne

Volgens het zakenblad stellen de zeer vermogenden alles in het werk om buiten het zicht van de fiscus te blijven: ‘Onder andere VNO-NCW en een club genaamd FBNed (wat staat voor familiebedrijven Nederland) voeren een allesverzengende anti-campagne waarbij zeer laag bij de grondse tactieken niet worden geschuwd. Goede doelen worden schaamteloos misbruikt, en ook de naam van ons mooie blaadje Quote valt vaak alszijnde een ‘inbrekerslijst’, wat natuurlijk flauwekul is, inbrekers hebben veel meer aan Funda.’

Leegloop

Recent nam de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) uit eigener beweging fel stelling tegen opname van algemeen nut beogende instellingen in het 'UBO-register' dat personen registreert die voor minimaal 25 procent belanghebbende zijn van vennootschappen, verenigingen of stichtingen. Het argument daarvoor was niet verdere blootstelling van anbi’s aan de fiscus, maar vrees voor een leegloop van bestuurders die dreigen verplicht in dit openbare register te worden opgenomen. SBF waarschuwt ook voor verzwaring van de administratieve lasten voor anbi’s. Het voorstel van SBF is om alle anbi’s van de verplichting uit te sluiten.

Oproep aan politiek

SBF stelt in een oproep aan de politiek: ‘Strikte interpretatie en toepassing van de Implementatiewet bij een anbi zou ertoe kunnen leiden dat alle personen/goede doelen die een geldelijke of andere materiële bijdrage van deze anbi zouden ontvangen als uiteindelijk begunstigden zouden worden beschouwd en zouden moeten worden geregistreerd in het Handelsregister. Dit is ongewenst en draagt ook op geen enkele wijze bij aan de doelstelling van deze Implementatiewet: voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.’

UBO

De identiteit van de belanghebbende, de zogenaamde UBO (Ultimate Beneficial Owner) moet door de instelling worden vastgesteld. Het gaat dan ook om natuurlijke personen die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft.

Tekort aan bestuurders

SBF-voorzitter Joost van Lanschot (foto) vreest voor een tekort aan bestuurders als de wet geïmplementeerd wordt:  ‘Je vindt geen bestuurder meer voor een fonds van €100 miljoen als die het risico loopt op een openbare lijst terecht te komen die geheel ten onrechte suggereert dat hij een persoonlijk belang heeft van ten minste €25 miljoen bij dat fonds. Zo kom je als vrijwilliger op de hitlijst van criminelen te staan’, zei hij onlangs in het FD.

Feitelijk onjuist

Bovendien is het volgens het SBF ‘feitelijk onjuist’ om een bestuurder van een goed doel of vermogensfonds te registreren als een minstens 25 procent belanghebbende in economische zin. Van Lanschot tegen BNR: ‘Die instellingen hebben doorgaans immers de rechtsvorm van een stichting, vereniging of fundatie en dat zijn geen rechtspersonen op aandelen. Dus niemand kán daar een meer dan 25 procent economisch belang bij hebben.’

‘Geen ruimte voor onderscheid’

Minister Dijsselbloem is van mening dat de Europese richtlijn geen ruimte laat om onderscheid te maken tussen het wel of niet beogen van algemeen nut. Maar eenmanszaken, verenigingen van eigenaren en kerkgenootschappen zijn wel uitgezonderd van de inschrijfplicht. De reden is dat daar een laag risico zou zijn op witwassen en terrorismefinanciering of omdat inschrijving indirect tot niet toegestane registratie van religie van mensen zou leiden. Hieruit concludeert het SBF dat uitzonderingen dus wel degelijk mogelijk zijn: ‘Het is wel degelijk mogelijk om categorieën organisaties van de UBO-wetgeving uit te zonderen, en daarbij kunnen door een EU-land, zo blijkt uit de argumentatie die wordt gevoerd in de Memorie van Toelichting, diverse types redenaties worden opgevoerd. De richtlijn biedt dus wel degelijk ruimte om ook anbi's uit te zonderen. Daar zijn immers genoeg valide redenen voor aan te dragen.’

Conclusie

De bewering van Quote dat goede doelen zich laten misbruiken voor een lobby van superrijken wordt op geen enkele manier aannemelijk gemaakt. De goede doelensector gebruikt heel andere argumenten voor haar verzet tegen invoering van het ubo-register dan die worden toegedicht aan de ‘lobby van de superrijken.’
 
►Klik hier voor de volledige reactie van het SBF op het wetsvoorstel

NIEUW: DDB Dailyelke dag om 12.00 uur het laatste nieuws & opinie van de afgelopen 24 uur in uw mailbox. Gratis service naast uw wekelijkse DDB Journaal. Aanmelden: klik hier
gerelateerde items