Programmaraad voor aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland

15 september 2020, 06:00
Deny de Jong: voorzitter van de Programmaraad
Deny de Jong: voorzitter van de Programmaraad
In de integratie van koepel Nederland Filantropieland (NLFL) in die van Goede Doelen Nederland zijn opnieuw stappen gezet. Op 14 september kwam voor het eerst de Programmaraad bij elkaar. Deze raad moet de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen en ontmoeten’ continueren, doorontwikkelen en afstemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland.

De Programmaraad is samengesteld uit leden van NLFL en leden en medewerkers van Goede Doelen Nederland. De programmaraad bestaat uit Deny de Jong (tevens voorzitter) en Baukje Stam (via NLFL), Wouter Langeveld (Nierstichting), Petra Sleven (Stichting Vier Voeters), Kristel Casander (voordekunst) en vanuit Goede Doelen Nederland/NLFL: Jur Venema, Krista Jansen en Paulien Trapman. De programmaraad bespreekt en plant de activiteiten en onderzoekt welke activiteiten op het gebied van ‘ontmoeten’ en ‘ontwikkelen’ doorontwikkeld kunnen worden. Ook kan de programmaraad adviseren over nieuwe gemeenschappelijke activiteiten.

Ondersteuning bij de Erkenning
Goede Doelen Nederland wil leden van NLFL, als zij daar prijs op stellen, zoveel mogelijk ondersteunen bij het aanvragen van de Erkenning. Eind oktober wordt daarom een werksessie georganiseerd waarin samen met deskundigen van de Helpdesk van Goede Doelen Nederland aan de slag wordt gegaan met de benodigde documenten voor de aanvraag. De werksessie wordt georganiseerd in samenwerking met het CBF. 

Bron: Goede Doelen Nederland
gerelateerde items