Postcode Loterij en DOEN: ‘Verwijten van Vastelastenbond snijden geen hout’

8 april 2015, 15:58
Postcode Loterij en DOEN: ‘Verwijten van Vastelastenbond snijden geen hout’
Postcode Loterij en DOEN: ‘Verwijten van Vastelastenbond snijden geen hout’
De Vastelastenbond verwijt Qurrent een oneerlijk speelveld en klantenwerving met het deelnemersbestand van de Postcode Loterij. Beide verwijten snijden geen hout, stellen Martijn van Klaveren (foto), hoofd communicatie van de Nationale Postcode Loterij en Nina Tellegen, algemeen directeur van Stichting DOEN, aandeelhouder van Qurrent.

Van Klaveren: ‘In de argumentatie van de Vastelastenbond is niet helemaal duidelijk wat zij precies oneerlijk vindt. Haar belangrijkste argument lijkt toch vooral te zijn dat Qurrent "toegang krijgt tot het klantenbestand van de Postcode Loterij". Dat zou een flagrante schending zijn van de privacy van de deelnemers aan de Postcode Loterij en gebeurt dus ook niet. De Postcode Loterij zelf, niet Qurrent, heeft haar deelnemers eind 2014 een 'Voordeelagenda' gestuurd met kortingsbonnen en aanbiedingen van wel 100 bedrijven. Qurrent was één van die bedrijven. Ieder bedrijf, elke organisatie, ook de Vastelastenbond, is welkom om met ideeën te komen voor kortingen voor deelnemers van de Postcode Loterij.’

Feitelijk onjuist
‘Ook de verwijzing naar het probleem met de koppeling van een collectieve zorgverzekering aan deelname aan de Postcode Loterij is feitelijk onjuist. De Postcode Loterij wijst haar deelnemers graag op voordelen en regelde daarom een collectiviteitskorting bij een zorgverzekeraar. Het ministerie van V&J vond destijds dat reclame voor die collectiviteitskorting alleen gericht mocht zijn op de mensen die al meespeelden met de loterij, en niet op het grote publiek. De Postcode Loterij richt zich dus met voordelen alleen op haar deelnemers. De Voordeelagenda met haar vele kortingsaanbiedingen kan een vorm van klantenbinding worden genoemd, maar niet van klantenwerving.’

Stichting DOEN
Dat Qurrent is opgericht met geld van Stichting DOEN en dat de exploitatie door die Stichting wordt gefinancierd door middel van investeringen is niet oneerlijk, vindt Nina Tellegen van DOEN. ‘Qurrent is een van de vele initiatieven die worden ondersteund door Stichting DOEN. Als maatschappelijk investeerder wil DOEN bijdragen aan de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energie en daar past een investering in een bedrijf als Qurrent heel goed bij. Andere initiatieven die DOEN op dit gebied van de transitie naar een groter aanbod van duurzame energie heeft gesteund zijn o.a. de Windcentrale, LedsEnable, Rockstart Energy Accelerator, Texel Energie, Lochem Energie, Energie U en Nederland Isoleert. Ook energieleverancier Greenchoice heeft steun ontvangen van DOEN voor ZonVast, een nieuw model voor een grootschalige introductie van zonne-energie bij consumenten.’

Verdienmodel
‘Wat de grote energiebedrijven steekt is het verdienmodel van Qurrent dat precies tegengesteld is aan het verdienmodel van de meeste andere energieleveranciers. Met Qurrent wil Stichting DOEN aantonen aan de markt dat een energieleverancier ook op een andere manier rendabel kan zijn: De grote energieleveranciers verdienen immers meer naar gelang de hoeveelheid energie die ze verkopen aan hun circa 2 miljoen klanten. Of die energie groen is, grijs of zwart, is bij hen slechts een verkoopargument. Uiteindelijk verdienen zij aan het leveren van meer energie.
Dat Qurrent niet verdient aan de verkoop van gas en stroom maar alleen het vastrecht in rekening brengt bij de consument is juist. Qurrent wil mensen helpen met het besparen van energie en daar past het verdienen van geld aan mensen die meer verbruiken niet bij. Qurrent was de eerste partij in de markt met dit verdienmodel. Inmiddels zijn er ook andere aanbieders die alleen aan het vastrecht verdienen.’

Samenwerking Essent
Tellegen: ‘De Vastenlastenbond (die overigens samenwerkt met en verdient aan Greenchoice en Energie Direct – waarvan Essent eigenaar is) stelt dat Qurrent niet onderscheidend is van andere energiebedrijven die ook 100% groene energie aanbieden en stimuleren het energiegebruik te verlagen. Uit een onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Hivos uit 2014 blijkt dat Qurrent samen met drie andere kleine energieleveranciers (Windunie, Huismerk Energie en Raedthuys) de groenste energieleveranciers zijn van Nederland. Qurrent is het enige bedrijf dat én 100% groene energie aanbiedt én tegelijkertijd de klant helpt bij het besparen en zelf opwekken van energie thuis of elders. Grote energiebedrijven hebben belang bij het verkopen van zoveel mogelijk energie en doen op onderdelen iets aan duurzame energie opwekken en het besparen van energie maar dat is niet te vergelijken met het integrale concept van Qurrent. Qurrent wil bijdragen aan het terugbrengen van het energieverbruik. Het is de bedoeling om aan te tonen dat bij rond de 40.000 klanten het model van Qurrent rendabel is. Op dit moment heeft Qurrent circa 10.000 klanten.’

Nederlandse groene energie laagste in Europa
‘Het doel van Qurrent is dus een daling van het energieverbruik te stimuleren en 100% groene energie verkregen uit opwekking in Nederland via wind of zon aan te leveren. Het gebruik van groene energie behoort in Nederland tot het laagste van Europa: 4,5%. In  de ranglijst staat Nederland daarmee op gelijke hoogte als Roemenië. De doelstelling uit het SER-energieakkoord dat in 2014 is afgesloten door een groot aantal organisaties (van Greenpeace tot VNO-NCW) is 20%  duurzame energie in 2020. Zolang grote leveranciers waaronder Nuon en Essent, die 80% van de markt in handen hebben, blijven verdienen aan het verkopen van meer energie gaan we die doelstelling nooit halen.  Hoe meer partijen echt groene energie gaan aanbieden en mensen gaan helpen te besparen hoe beter, dat juichen wij alleen maar toe.’

Winstoogmerk
Van Klaveren: ‘Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond wil een transparante energiemarkt en suggereert daarmee een beetje dat Qurrent geheimzinnig zou doen over de herkomst van haar kapitaal. Toch weet hij correct weer te geven hoe het kapitaal van Qurrent afkomstig is van Stichting DOEN en indirect dus van de spelers in de Postcode Loterij. Stichting DOEN noch Qurrent doen daar geheimzinnig over. Ook citeert Dirk-Jan Wolfert correct dat de uiteindelijke doelstelling "een gezonde bedrijfsvoering [is] met maximale maatschappelijke winst". Hij concludeert hieruit dat "Qurrent [is] pur sang een commercieel energiebedrijf met een winstoogmerk", wat klinkklare onzin is. Dan begrijpt hij kennelijk niet wat met 'maatschappelijke winst' wordt bedoeld. Los hiervan, alle winst die Qurrent eventueel ooit gaat maken, gaat naar de 100% aandeelhouder Stichting DOEN, een stichting met anbi-status en CBF-keur, die hier weer tal van andere groene initiatieven mee kan ondersteunen.
Wij hopen dat steeds meer partijen zich in gaan zetten voor het verduurzamen van onze energie zodat we met elkaar de doelstellingen uit het energieakkoord gaan halen, of zelfs meer dan dat.’
gerelateerde items