Pilot wervingsrooster van start

22 augustus 2018, 12:30
Het Wervingsrooster geeft publiek en gemeenten inzicht wie wanneer er waar aan de deur komt.
Het Wervingsrooster geeft publiek en gemeenten inzicht wie wanneer er waar aan de deur komt.
Als onderdeel van de Geef gerust-campagne van het CBF wordt op 1 september gestart met een pilot van het Wervingsrooster. Consumenten kunnen in het Wervingsrooster per week nagaan of er in hun buurt activiteiten voor donateurswerving zijn gepland, en zo ja voor welke organisatie. Het wervingsrooster is te vinden op www.geefgerust.nl.
 
Het Wervingsrooster regelt de donateurswerving aan de deur en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie wanneer er waar aan de deur komt. Alle goededoelenorganisaties in het Wervingsrooster zijn getoetst en erkend door toezichthouder CBF. Tot januari 2019 geldt een overgangsregeling: tot deze datum kunnen ook goede doelen meedoen die met de status ‘Aangevraagd’ in het Register goede doelen zijn opgenomen. 
 
Geef Gerust
De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is medegefinancierd met een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 
https://youtu.be/S14TbcsftT4

(Bron: CBF, Nederland Filantropieland)
 
gerelateerde items