Philips en Hartstichting starten partnership

27 januari 2018, 08:00
Floris Italianer (links) en Henk Valk (rechts).
Floris Italianer (links) en Henk Valk (rechts).
Philips en de Hartstichting starten een driejarige strategische samenwerking om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren. Eén van de speerpunten is om er naartoe te werken dat heel Nederland een 6-minutenzone wordt, door het uitbreiden van een duurzaam, landelijk dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s.
 
De samenwerking kent meerdere speerpunten. Naast het redden van meer levens in Nederland staat het bevorderen van een gezonde leefstijl centraal, specifiek onder minimaal 100.000 huishoudens met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Ten slotte gaan de Hartstichting en Philips samenwerken op het gebied van innovaties en technologieën die kunnen bijdragen aan betere cardiologische behandelingen. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis, expertise en resources op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis.
 
‘Partnership Hartstichting past bij ambitie Philips’
De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en Henk Valk, CEO Philips Benelux. ‘Philips werkt nauw samen met vooraanstaande cardiologen en patiënten om oplossingen te creëren die de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten echt verbeteren. Technologische innovaties in de diagnostiek, imaging en informatiekunde moeten geïntegreerde zorgpaden mogelijk maken, en daarmee een verbeterde ervaring voor de patiënt. Het is de ambitie van Philips om in 2025 wereldwijd het leven van drie miljard mensen te verbeteren, dit partnership met de Hartstichting past naadloos binnen die grotere ambitie en brengt ons dichterbij dat doel’, aldus Valk.
 
Activiteiten 2018
Binnen de driejarige samenwerking zullen diverse activiteiten worden uitgerold. Zo is het doel om het aantal geregistreerde AED’s in het reanimatie-oproepsysteem uit te breiden naar minimaal 30.000, zodat in 2018 een landelijke dekking wordt gerealiseerd. Er wordt hiertoe een aanmeldcampagne opgezet, om bestaande AED’s aan te melden in het reanimatie-oproepsysteem en 24/7 beschikbaar te maken. Maar ook werken Philips en Hartstichting samen om het gezamenlijk aanschaffen van een BuurtAED te faciliteren. Verder zal er extra aandacht zijn voor onderzoek binnen Cardiolab, een samenwerking tussen TUDelft, Philips en de Hartstichting gericht op data gedreven innovaties voor cardiologische behandelingen.
 
gerelateerde items