Personalia 2008

23 december 2008, 08:59

 • Op 19 juni werd hij benoemd als nieuwe voorzitter van de VFI, koepel van landelijk wervende goede doelen: Tof Thissen (51). Thissen, tevens Eerste Kamerlid en voorzitter van Divosa, neemt het stokje over van interim-voorzitter René Grotenhuis. In een interview met FM bruiste Thissen aanvankelijk nog van het enthoiusiasme: “Ik word als voorzitter bruggenbouwer, bijeenroeper en samenbinder.” Een paar maanden later trekt Thissen opeens de stekker eruit. Als reden voor zijn plotselinge vertrek geeft Thissen aan dat het tijdsbeslag van het voorzitterschapbij nader inzien niet valt te rijmen met zijn voorzitterschap van Divosa en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Thissen: “De VFI en ik hebben elkaar klaarblijkelijk onvoldoende in de ogen gekeken.” Het voorzitterschap wordt voorlopig weer waargenomen door René Grotenhuis, die reeds als interim-preases fungeerde na het vertrek van Paul Beerkens in 2007.

   

 • Louise van Deth, genomineerd voor de FM50, vertrekt aan het begin van het jaar als directeur bij Natuur&Milieu en gaat aan de slag bij naar Stop Aids Now!


   

 • Oud-staatssecretaris van Economische Zaken Karien van Gennip trad op 1 januari toe tot de Raad van Toezicht van SOS-Kinderdorpen en volgde op 1 juli Hans Eenhoorn op als voorzitter.

   

 • Cordaid-directeur en VFI-interimvoorzitter René Grotenhuis werd door de raad van directeuren van CIDSE - een internationaal katholiek netwerk van organisaties in ontwikkelingssamenwerking - verkozen tot haar nieuwe president. In de directie van Cordaid werd Godelieve van Heteren benoemd als opvolger van Liliane Ploumen, die aftrad om PvdA-voorzitter te worden.


   

 • In april trad Johan van Veelen in dienst bij VBOK als algemeen directeur. Hij volgde Annetje Takke op, die de organisatie al in december 2007 verliet.

   

 • Na een roerige periode bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) trad Harm Bruins Slot (60) aan als voorzitter van KWF Kankerbestrijding. Bruins Slot, op dit moment nog voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, volgde oud-ombudsman Marten Oosting op.

   

 • Veel wisselingen bij Unicef: Henk Franken nam na 9 jaar afscheid als algemeen directeur. Koos Mink interimde voordat Jan Bouke Wijbrandi (55) – tot dan directielid van Oxfam Novib - in november Franken opvolgde als directeur. Het nieuwe afdelingshoofd marketing en fondsenwerving werd Jan-Willem Hoogenweegen (38).

   

 • Wilfred Griekspoor (57) volgde Ivar Samrén op als voorzitter van de governing council van de Van Leer Group Foundation, de overkoepelende stichting die de activiteiten van de Bernard van Leer Foundation ondersteunt. Samrén voerde het bestuur 22 jaar aan.

   

 • Senior beleidsmedewerker Sofie Vriends verliet branchekoepel VFI. Zij vertrok met haar gezin naar Seattle, waar haar echtgenoot een functie aan de universiteit aanvaardde. Vriends begon in Seattle o.a. als VS-correspondent van FM.

   

 • 20 (43), directeur marketing en communicatie van het Wereld Natuur Fonds, werd per 1 oktober directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. Hij volgde Pascal Rijnders op.

   

 • Bij het WNF werd Van den Tweel opgevolgd door Piet van Ierland (De Zonnebloem). De Unit Bedrijven van het WNF werd versterkt door de benoeming van Leo Hillen tot Head of Business & Industry.

   

 • Resource Alliance-voorzitter Mal Warwick wordt opgevolgd door een duo: de Nederlander Jan Krol en de Canadees Steve Thomas.

   

 • Rob van Gaal (NSGK) werd aangesteld als nieuwe directeur-bestuurder van Jantje Beton. Hij volgde Henk Kasbergen op, die met pensioen ging en na tien jaar zijn functie neerlegde. Ingrid Tuinenburg (41) werd opvolger van Van Gaal als directeur het Nationaal Fonds Gehandicaptensport.

   

 • Harrie Linders (Endemol) volgt interim algemeen directeur Hans Schraders (Boer & Croon) op bij De Lotto. Het bestuur werd teruggebracht tot een eenhoofdige leiding. Tjeerd Veenstra blijft als directeur/senior adviseur aan De Lotto verbonden.

   

 • Voormalig CNV-voorzitter Anton Westerlaken volgde Bert de Vries op als voorzitter van de Stichting Start Foundation. Hij ging samen met Wim Kok en Titia Siertsema het bestuur vormen van de sociale investeerder.

   

 • Liesbeth Pruijs (47) trad toe tot de directie van Plan Nederland, als directeur fondsenwerving. Datzelfde deek ook Jan Jaap Kleinrensink. Hij werd benoemd als directeur Internationale Programma's.

   

 • Prof. dr. Pauline Meurs volgde prof. dr. Paul Schnabel op als voorzitter van het Fonds Psychische Gezondheid.

   

 • Het Prinses Beatrix Fonds kreeg een nieuwe voorzitter: VVD Tweede Kamerlid Laetitia Griffith volgde Eppo Horlings op. Horlings hanteerde de voorzittershamer twaalf jaar.

   

 • 22 (33), directeur van Delphi Fondsen- en Ledenwerving en voorzitter van beroepsvereniging NGF, begon per 1 december aan een nieuwe uitdaging. Samen met Vera Peerdeman startte Man een eigen consultancy onder de naam Nassau.

   

 • Peter Helmer, voorzitter van het ISF, vertrok na het bekende verschil van inzicht in de te volgen strategie met zijn bestuur bij De Grote Clubactie. ISF-directeur Paul Schmitz vertrekt per 1 januari: er wordt gezocht naar een fulltime opvolger.

   

 • Jan van Berkel vertrok uit de directie van marketing- en communicatiebureau WWAV in Woerden. Van Berkel was verantwoordelijk voor de consultancy-unit. Baukje Stam (34) werd benoemd tot zijn opvolger.

   

 • Mariska Burgstede trad aan als hoofd Marketing en Communicatie bij het Nationaal Ouderenfonds (voorheen: Nationaal Fonds Ouderenhulp). Burgstede werkte hiervoor een kleine vijf jaar bij Vereniging de Zonnebloem als klantgroep manager bedrijven.

   

 • Algemeen directeur Albert Jaap van Santbrink vertrok bij SOS Kinderdorpen om KMPG associate director Sustainability te worden. Daar zal hij bedrijven gaan adviseren op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Hij zwaaide zes jaar de scepter over SOS Kinderdorpen. Van Santbrink werd voorlopig opgevolgd door hoofd fondsenwerving Margot Ende. •  
 •  
gerelateerde items