Paul Beerkens benoemd tot Ridder

22 juni 2010, 08:59

AMSTELVEEN (22 juni) - Vertrekkend Nierstichting-directeur Paul Beerkens is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Demissionair minister Klink van Volkgezondheid, Welzijn en Sport spelde de Koninklijke onderscheiding vorige week bij Beerkens op tijdens een drukbezochte receptie. Tijdens deze bijeenkomst blikten tal van kopstukken uit de politiek, gezondheidszorg en wetenschap terug op de wapenfeiten die Beerkens sinds zijn aantreden in 1998 heeft gerealiseerd.

Paul Beerkens toonde zich zeer vereerd met de koninklijke onderscheiding. "Ik ben volledig verrast dat mij deze eer ten deel is gevallen. Ik beschouw deze onderscheiding als een belangrijke erkenning van de missie waarvoor ik mij als directeur van de Nierstichting heb ingezet: het verbeteren van de kwaliteit van leven van en een betere toekomst voor nierpatiënten", aldus Beerkens.

Gedrevenheid
Demissionair minister Klink roemde Beerkens om de grote gedrevenheid waarmee hij invulling heeft gegeven aan zijn rol als directeur van de Nierstichting. "Paul Beerkens was jarenlang hét gezicht van de Nierstichting en een grote voorvechter voor nierpatiënten. Hij heeft de Nierstichting en de problematiek waarvoor zij staat goed in beeld gebracht", aldus Klink. "Zijn gedrevenheid was zo overtuigend dat er een moreel appèl van uitging. Een oproep om mee te doen en je in te zetten voor mensen met nierfalen."

Jan Terlouw
Oud-politicus Jan Terlouw was voorzitter van de Coördinatiegroep Orgaandonatie, die aan de basis stond van het Masterplan Orgaandonatie. Een programma dat tot doel heeft het tekort aan donororganen op te lossen door nieuwe wetgeving, betere procedures in ziekenhuizen, het vergroten van het aantal orgaandonoren en levende donatie. "Onder leiding van Beerkens heeft de Nierstichting een belangrijke voortrekkersrol vervuld door het initiatief te nemen voor het Masterplan Orgaandonatie. Hij deed dit vanuit de overtuiging dat er iets moest gebeuren en heeft dit thema met veel overtuigingskracht op de agenda gezet", aldus Terlouw.

Samenwerking in de branche
Als voorzitter van de VFI speelde Beerkens een belangrijke rol bij het versterken van de samenwerking in de branche. In 2005 gaf de VFI op zijn initiatief aan de commissie-Wijffels de opdracht spelregels op te stellen voor een goed bestuur van goede doelen. Directe aanleiding was de maatschappelijke onrust als gevolg van de hoogte van de directiesalarissen binnen de goede doelenbranche en de groeiende aandacht voor het functioneren van charitatieve organisaties.
Ook heeft Beerkens zich als VFI-voorzitter ingezet voor versterking van de samenwerking in de filantropiesector, wat in 2006 resulteerde in de oprichting van de Samenwerkende Branches Filantropie.

Afscheid

Op 1 augustus neemt Paul Beerkens officieel afscheid van de Nierstichting. Tom Oostrom, de huidige adjunct-directeur bij de Nierstichting, volgt Beerkens dan op als algemeen directeur.

gerelateerde items