Toon alles (4)

Financials In Focus: Paul Beenders

21 juni 2016, 12:00
Paul Beenders
Paul Beenders
In onze nieuwe serie korte bestuursportretten portretteert De Dikke Blauwe een aantal filantropische 'financials'. Het gaat om bestuurders die vanuit hun toezichthoudende functie iets vertellen over het financiële beleid van hun organisatie. Deze bestuurders kunnen de penningmeesters zijn, of, als deze functie niet apart benoemd is in het toezicht, de bestuursvoorzitter of de voorzitter van een financiële (beleggings)commissie. Wij vinden de financiële component van het bestuurswerk in de Nederlandse filantropie vaak onderbelicht en dat doet geen recht aan het belang ervan. Volgens De Dikke Blauwe gaat er jaarlijks ruim 6 miljard euro (Geven In Nederland denkt €4,4 miljard) om in onze filantropiesector. Dat 'goede geld' (ongeacht de herkomst) dient op een goede wijze beheerd en besteed te worden en dat schept grote verplichtingen en brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee. De mini-portretten bestaan uit antwoorden op een set standaardvragen, waardoor vergelijking van de antwoorden van andere geportretteerden vergemakkelijkt wordt.
 
In deze aflevering:
Paul Beenders (47), Penningmeester in het bestuur van FEMI.

 
1. Hoe lang zit u al in het bestuur (als penningmeester, of als medeverantwoordelijke voor het financiële beleid) en wat was uw motivatie om zich als zodanig in te zetten?
Sinds anderhalf jaar ben ik bestuurslid en sinds een half jaar penningmeester. Ik doe dit omdat ik graag maatschappelijk actief ben. Dat vind ik belangrijk en het geeft voldoening. Ik denk dat het goed is om betrokken te zijn bij zaken die anders zijn dan je in je normale leven gewend bent.
Ik ben ook nog bestuurslid bij twee andere organisaties: stichting Derde Wereld Hulp en stichting Marcus. FEMI trok mij erg aan vanwege de integrale aanpak van de projecten.
Bij FEMI zijn de bestuursleden ook actief betrokken bij de projecten. Het gaat niet alleen over cijfers en notulen. Ik krijg van elke bijeenkomst weer positieve energie. Binnen  het bestuur heeft elk lid een eigen aandachtsgebied. Ik houd mij bezig met geweld en mensenrechten: mensen die te lijden hebben onder huiselijk geweld, weggejaagd worden van hun grond of slachtoffer zijn van corrupte rechtssystemen. Voor dit onderwerp is niet vaak aandacht, maar deze vormen van geweld kunnen de projecten die je doet minder succesvol maken. Bijvoorbeeld een project dat op onderwijs gericht is, kan minder goed werken als mensen met trauma's te kampen hebben.
 
2. Doet u dit bezoldigd of onbezoldigd?
Alle bestuursleden bij FEMI doen dit onbezoldigd.
 
3. Wat is uw persoonlijke/professionele achtergrond?
Ik ben werkzaam als bedrijfsjurist op freelancebasis. Ik heb rechten gestudeerd en ben toen in de advocatuur gegaan. Daarna ben ik ongeveer zeven jaar in het familiebedrijf in de confectie werkzaam geweest. Nu werk ik zo'n vijftien jaar als freelancer.
 
4. Hoeveel tijd bent u kwijt aan uw bestuursfunctie?
Twee dagen per maand.
 
5. Aan wie is het vermogensbeheer uitbesteed (en zo niet, waarom niet)?
FEMI is opgezet door Ruud en Annelies Bakhuizen. Samen zijn zij grootaandeelhouder in het bedrijf Hooge Raedt Groep met belangen in vastgoed. Hooge Raedt Groep voert het asset management uit voor Femi. De inkomsten van Femi komen grotendeels uit het bedrijf van Hooge Raedt Groep. 
 
6. Doet uw instelling aan Socially Responsible Investing (SRI) en Mission Related Investing?
Onder stichting FEMI valt ook een BV die Hooge Raedt Social Venture heet. Dat is een organisatie die leningen verstrekt aan bedrijven in met name Afrika. Ook hangt de organisatie Zerokap onder FEMI die ook leningen verstrekt maar op een kleinschaliger manier. We streven ernaar deze zoveel mogelijk te verbinden met de projecten die we doen. Zo werken we samen met een lokale partner in India die middels een integrale dorpsontwikkeling en met de mensen zelf hen naar een betere levensstandaard helpt. Zerokap verstrekt hier leningen aan vrouwen die in die dorpen een bedrijfje wilden starten. Door dit te doen in gebieden waar FEMI actief is, krijgen we informatie van de lokale bevolking. Daardoor kunnen we beter inschatten of het verstandig is een lening te verstrekken. 
 
 
Voor een kort cv van Paul Beenders klik hier.
Stichting FEMI biedt kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze. Een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap is leidend. In de projecten neemt de lokale gemeenschap altijd deel aan de besluitvorming en uitvoering. 
 
gerelateerde items