Het was 6 miljard; het blijft 6 miljard

18 juni 2015, 04:00
Het was 6 miljard; het blijft 6 miljard
Het was 6 miljard; het blijft 6 miljard
In de vorige editie van De Dikke Blauwe beweerde Filanthropium dat Nederland jaarlijks niet €4,3 maar ten minste €6 miljard aan goede doelen schenkt. Ook met de nieuwste cijfers van Geven In Nederland 2015 (€4,4 miljard) handhaaft Filanthropium het pleidooi voor ‘minimaal 6’ in De Dikke Blauwe.2

De laatste schatting van Geven In Nederland 2015 (over het geefjaar 2013) wordt door de onderzoekers zelf gekwalificeerd als ‘een absolute ondergrens aangeven voor de totale giften aan goede doelen.’ Het is echter moeilijk om in de sterk versnipperde wereld van goede doelenfondsen complete cijfers te produceren over inkomsten uit nalatenschappen en van vermogensfondsen.

De Dikke Blauwe.2 persisteert na desk research en vraaggesprekken met deskundigen uit de wereld van filantropie: het is minimaal €6 miljard. Dit is te verklaren uit een schatting van de VU zelf van de erfenissen: hieruit vloeien jaarlijks ruim een half miljard euro naar goede doelen. Ook bijdragen van de vermogensfondsen, charitatieve fondsen die uitkeren op het rendement van hun vermogen, zijn volgens insiders significant hoger: minimaal €1,2 miljard op jaarbasis.

Calimero-complex
‘Wil de sector een bijdrage leveren aan het oplossen van vaak complexe, maatschappelijke problemen, dan is het belangrijk dat we weten wat ons altruïstisch potentieel is. Belangrijk ook voor de overheid die de participerende burger zo graag inschakelt, of voor het partnerende bedrijfsleven’, aldus de hoofdredacteuren Charles Groenhuijsen en Edwin Venema. 
Beide hoofdredacteuren hekelen het ‘Calimero-complex’ van de filantropiesector: ‘Willen we ons zelf als maatschappelijke actoren serieus nemen - dus niet als bed, bad en brood-faciliteit voor een uitgerangeerde verzorgingsstaat - dan moeten we ook met de juiste cijfers komen.’

Wilt u uitgebreid meer lezen, met alle cijfermateriaal? Bestel dan nu snel online De Dikke Blauwe.2.

gerelateerde items