Participatiefilantropie

17 oktober 2013, 04:00
Participatiefilantropie
Participatiefilantropie
Vorige week eindigde Filanthropium-lid Lucas Simons als 6e in de Top 100 van ‘invloedrijkste duurzame Nederlanders’. Die eervolle vermelding kwam voor de insiders niet als een grote verrassing. Simons, al eerder verkozen tot ‘Young Global Leader’, zit sinds 2012 in de adviescommissie Duurzaamheid van de Wereldbank, en werd onlangs ‘Fellow’ van ‘s werelds grootste koepel van sociaal ondernemers Ashoka. Met zijn organisaties NewForesight en SCOPEinsight richt Simons zich op innovatie van de voedselindustrie door middel van duurzame markttransformaties. Hij wil de gehele markt voor grondstoffen als thee, koffie, cacao, palmolie en suiker duurzaam laten werken. De gehele markt? Ja, voor minder gaan ondernemers als Lucas Simons niet. Zoals hij ook eloquent duidelijk maakte op de Filanthropium Top een jaar geleden: geen ‘end pipe solutions’ maar systeemveranderingen zijn nodig. Dat zijn complexe en taaie dossiers met een lage aaibaarheidsfactor waarvoor het notoir lastig is om funding te krijgen. Toch kan de propositie van ondernemers als Simons van grote invloed worden op toekomstige filantropische geldstromen. Willemijn Verloop van social-enterprise.nl denkt dat social enterprises veel beter inspelen op de behoefte van met name major donors aan meer inspraak op en rendement van hun filantropische investering. En het is juist die nog nauwelijks ontgonnen major donormarkt die op dit moment het meest ontvankelijk lijkt voor de transitie van geven naar investeren en participeren, een ontwikkeling waarnaar veel traditionele goede doelen kijken als een konijn in een lichtbak. De nieuwe generatie hoogopgeleide, jonge wereldburgers, waarvan Lucas Simons zo’n eminent voorbeeld is, is de olifant in de kamer van de gevestigde filantropie. Die ontwikkeling missen, kan betekenen dat veel organisaties zich voor toekomstig draagvlak steeds vaker tevreden moeten stellen met de reeds afgegraasde kleingeversmarkt. De ‘Participatiemaatschappij’? Die heeft zich in de filantropie allang aangediend. Maar je moet ‘m wel zien!

P.S. Hartelijk dank voor de vele positieve reacties op de eerste bijdrage van Filanthropium TV; onze camera is binnenkort aanwezig bij de Filanthropium Top (24 oktober), maar ook tijdens de Vakdag Fondsenwerving in november!
gerelateerde items