Toon alles (3)

Over de volle breedte

18 juni 2015, 04:00
Of de Alliantie haar ambities gaat waarmaken? Met alleen klinkende bestuursnamen in elk geval niet.
Of de Alliantie haar ambities gaat waarmaken? Met alleen klinkende bestuursnamen in elk geval niet.
Als u dit commentaar leest, hebben wij het eerste exemplaar van De Dikke Blauwe.2 – de tweede, volledig vernieuwde en geactualiseerde Filanthropium jaargids – overhandigd aan Jan Peter Balkenende. We leggen graag even uit waarom.
Balkenende is voorzitter van de stichting Maatschappelijke Alliantie Nederland, een nieuw samenwerkingsverband van de filantropiesector, ondernemingen en de overheid. Deze Alliantie is een logisch vervolg op het convenant ‘Ruimte voor geven’ dat sector en overheid in 2011 sloten en probeert belangrijke actoren (filantropen, maatschappelijke organisaties, topondernemers, kabinetsleden en beleidsmakers) aan tafel te brengen. Het doel: oplossingen aandragen voor complexe, maatschappelijke problemen. Te beginnen die van Nederland. 
Of dat een succes gaat worden? Of de Alliantie haar ambities gaat waarmaken? Met alleen klinkende bestuursnamen in elk geval niet. Het is al een hele klus om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen. En als we alleen al naar onze eigen sector kijken, dan wordt duidelijk hoe zwaar de opdracht is. Bij ons bloeien traditioneel duizend bloemen, kwaken duizend kikkers en wordt minstens eenmaal per week een nieuw wiel uitgevonden. Elkaar leren kennen is echter een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Dat hebben de inniger contacten tussen filantropie en overheid in de slipstream van het convenant wel bewezen.
En als je elkaar beter leert kennen, weet je ook beter hoe de partijen vanuit eigen kracht het beste kunnen bijdragen. In een samenleving waarin de traditionele arrangementen tussen overheid, bedrijfsleven en civil society in een rap tempo veranderen is dat misschien wel de allerbelangrijkste succesfactor. Ken de beperkingen: de terugtredende overheid is allang geen ‘vadertje staat’ meer, het mvo’ende bedrijfsleven heeft ook nog steeds een gezonde winstdoelstelling en filantropie is geen geldboom waaraan naar believen geschud kan worden.
Die brede aanpak spreekt Filanthropium aan en is ook het fundament voor een jaargids waarin niet alleen de traditionele sector aan bod komt, maar juist licht valt op de dynamiek, de fluïde grenzen en de blik naar buiten.
Jan Peter Balkenende heeft als geen ander kennis uit en contacten in de drie kerndomeinen. In ‘De Dikke Blauwe.3’ halen we volgend jaar graag de netten op om te zien wat hij met de Alliantie intussen bereikt heeft.

P.S. Volgende week meer over Maatschappelijke Alliantie Nederland in een interview op Filanthropium TV met voorzitter Jan Peter Balkenende.
gerelateerde items