Oproep: welke subsidies krijgt uw organisatie?

24 februari 2017, 16:04
Mogelijk minder administratieve rompslomp als erkende instellingen subsidie gaan aanvragen
Mogelijk minder administratieve rompslomp als erkende instellingen subsidie gaan aanvragen
Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot een koppeling tussen de nieuwe Erkenningsregeling en het aanvragen van subsidies? Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben de bij de regeling betrokken koepels een goed beeld nodig van bestaande subsidieregelingen waar fondsenwervende organisaties gebruik van maken.
 
Nu de zogenoemde algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Erkenningregeling van de baan is, verkent Nederland Filantropieland in nauwe samenwerking met Goede Doelen Nederland en toezichthouder CBF een aantal andere manieren om samen met de overheid toch tot het verbreden van de Erkenningsregeling te komen. Dat betekent zoeken naar specifieke maatregelen die de overheid in werking kan stellen en die bijdragen aan de voordelen om fondsenwervende organisaties te laten erkennen.
 
Het verkennen van mogelijkheden tot koppeling van de Erkenning bij het aanvragen van subsidies zou bijvoorbeeld een behoorlijke (administratieve) lastenverlichting kunnen opleveren. Om dit traject verder te bewandelen is een goed beeld nodig van de subsidieregelingen die door fondsenwervende instellingen in verschillende sectoren worden gebruikt. Daarvoor roept o.a. Nederland Filantropieland deze instellingen op om informatie in te sturen over de subsidieregelingen waarvan zij thans gebruikmaken.
 
Fondsenwervende organisaties kunnen een mail sturen aan NLFL met daarin de volgende gegevens: Organisatienaam; Contactpersoon; Contactgegevens (indien niet bekend bij NLFL); Naam subsidieregeling(-en) en ministerie waar de aanvraag gedaan is; Bedrag toekenning (incidenteel/jaarlijks).
 
Inzending kan tot 7 maart aan: info@nlfl.nl
 
gerelateerde items