CBF
Toon alles (1)

CBF reageert op commentaar in DDB: Op naar de 1500!

24 januari 2017, 12:00
Wortel EN stok: ook een optie...
Wortel EN stok: ook een optie...
Toezichthouder CBF stuurde een reactie naar aanleiding van het hoofdredactionele commentaar van vorige week ‘Erkenning: wortel of stok’. Hierin gaat het over de vraag welke strategie – wortel of stok - het beste is om zoveel mogelijk goede doelen binnen de nieuwe Erkenningsregeling te krijgen en daardoor de werking ervan te versterken.
 
‘Terecht spoort opinieblad De Dikke Blauwe aan tot een veel bredere werking van de erkenning. Toch gebeurt dat met een inmiddels achterhaald beeld. Het oude CBF-Keur was volgens sommigen het uithangbord van de ‘eredivisie’ van de goede doelensector, alleen bestemd voor de allergrootsten. Juist daarom is in het kader van het nieuwe validatiestelsel de erkenning ingevoerd, een eenduidig, laagdrempelig en helder teken van vertrouwen in iedere goede doelenorganisatie die aan basale normen voor goed bestuur voldoet.
Meer dan honderd nieuwe en vooral ook kleinere organisaties hebben de erkenning aangevraagd. Ook voor kleinere, startende en/of relatief onbekende goede doelenorganisaties is de erkenning van belang. Zij hebben behoefte om hun betrouwbaarheid voor donateurs beter te borgen door te kunnen wijzen op onafhankelijk toezicht en heldere spelregels. Dat grotere goede doelenorganisaties deze verbreding steunen, blijkt wel uit het feit dat zij de erkenning voor de kleinere organisaties financieel mede mogelijk maken.
Alternatieve keurmerken die onderdak boden aan organisaties die zich bij het CBF-Keur niet thuis voelden, hebben zichzelf inmiddels opgeheven. Maar we zijn er nog niet, zoals ook De Dikke Blauwe terecht constateert. Negentig procent van alle donateursgelden komt nu terecht bij een erkende organisatie. Hoeveel organisaties voor die resterende tien procent actief zijn, weet niemand precies. Maar we willen ten minste doorgroeien naar 1.500 erkende organisaties. Daarvoor zullen we het onmisbare belang van het publieksvertrouwen dat de erkenning biedt nog beter onder de aandacht van niet-erkende organisaties brengen. We werken er ook aan dat erkenning steeds meer direct profijt oplevert. Natuurlijk waken we ervoor om niet-erkende organisaties te diskwalificeren. Het aanvragen van de erkenning blijft vrijwillig. We streven er wel naar dat het actief zijn zonder erkenning steeds minder gangbaar wordt. Zodat je in de toekomst als niet-erkende organisatie iets hebt uit te leggen. Te beginnen aan de donateurs.’
 
Centraal Bureau Fondsenwerving 
 
gerelateerde items