Ontzuilen met lef

19 maart 2015, 04:00
Instituut Fondsenwerving: de moed om jezelf opnieuw uit te vinden.
Instituut Fondsenwerving: de moed om jezelf opnieuw uit te vinden.
Het was een ambitieuze operatie in 2011 toen het genootschap van fondsenwervers NGF en het kennis- en opleidingscentrum ISF fuseerden tot het huidige Instituut Fondsenwerving. Met de ervaringen van de afgelopen jaren, komt het nu zittende bestuur tot de conclusie dat het huwelijk niet stand kan houden en heeft de scheidingspapieren in de vorm van een nieuw toekomstplan IF2.0 voor haar leden op tafel gelegd.
Dat toekomstplan, voor een belangrijk deel ontwikkeld door bestuurslid Fons van Rooij, is zo mogelijk nóg ambitieuzer dan de oorspronkelijke fusie. Het breekt met alle traditionele organisatievormen binnen de sector: geen verenigingsstructuur meer, geen vermenging van functies en alle ballen op een open digitaal 2.0 kennisplatform voor kennisdeling…en dat filantropiebreed.
Maar grootse plannen zijn natuurlijk ook kwetsbaar voor kritiek. De traditionele aanhang van met name fondsenwervers maakt zich zorgen: wie moet straks de belangen van hun beroepsgroep gaan vertegenwoordigen? Een aantal tegenstanders lijkt ontheemd en onthutst en gooit alles in de strijd om IF2.0 te keren. Persoonlijke modder en zakelijke argumenten vliegen hierbij onbekommerd door elkaar in de richting van het bestuur onder voorzitterschap van Kees Vendrik: het is te elitair, het ontbreekt aan een echt fondsenwervingshart, het is financieel incompetent, het is een vlucht voorwaarts…
In een dubbelinterview in deze editie van Filanthropium Journaal stellen bestuursleden Vendrik en Van Rooij zich teweer tegen veel van deze aantijgingen. Of het de oppositie zal overtuigen, valt te betwijfelen. Het is echter evident dat IF2.0 in het nog sterk verkokerde filantropiesector een ontzuilingsmanoeuvre is die in elk geval van heel veel lef getuigt. In een sector waar particularisme, individualisme en idealisme hand in hand gaan, is een moderne 2.0-variant om kennis te delen een wenkend perspectief. Nieuwe technologie geeft nieuwe kansen voor informeren, organiseren en acteren, juist in een extreem versnipperde sector. Lichtende voorbeelden als Pifworld en de 1%CLUB laten zien hoe nieuwe generaties ook zonder traditionele verenigingsvormen en vergadertijgers de wereld vooruit kunnen helpen.
En een andere evidentie is deze: het zijn de huidige leden van IF die zich op een vertrouwde 1.0-manier zullen uitspreken over hun eigen toekomst. Voor hen en voor het bestuur breken spannende maanden aan. Hoe die beslissing ook uitvalt, wij eren de moed om jezelf helemaal opnieuw uit te willen vinden.
gerelateerde items