Onderzoek VFI en CBF: inkomsten donaties onveranderd

11 juli 2013, 04:00
Onderzoek VFI en CBF: inkomsten donaties onveranderd
Onderzoek VFI en CBF: inkomsten donaties onveranderd
Vorig jaar hebben twintig grote goede doelenorganisaties meer geld besteed aan het maatschappelijk doel waarvoor ze staan dan in 2011. De toename in doelbesteding was vijf procent, in totaal ging het om een bedrag van 1,3 miljard euro. Op een paar miljoen na is dat te vergelijken met de doelbesteding in 2010. Dat blijkt uit een onderzoek van VFI Brancheorganisatie van goede doelen onder twintig organisaties. Deze hogere doelbesteding is onder meer mogelijk doordat de inkomsten vorig jaar op peil zijn gebleven. Dat laatste blijkt ook uit onderzoek van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) uit de eerste 131 jaarverslagen van goede doelenorganisaties.

Het CBF onderzocht 131 jaarverslagen van merendeels grote goede doelen die gezamenlijk meer dan 50 procent van de geschatte fondsenwerving in 2012 voor hun rekening nemen. Later dit jaar wordt een meer volledig overzicht gepubliceerd. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de donaties van particulieren in 2012 gelijk zijn gebleven aan het niveau van 2011. Goede doelenorganisaties kregen wel meer geld uit overige inkomsten zoals loterijen, subsidies van overheden, rente en beleggingsopbrengsten voor hun maatschappelijke doelstellingen. 

Bestedingen
Ten opzichte van het voorgaande jaar besteedden deze goede doelenorganisaties 7,3 procent meer aan doelstellingen zoals structurele en noodhulp, individuele hulpverlening en belangenbehartiging. De 131 instellingen gaven gezamenlijk in 2012 ruim € 2 miljard uit, tegenover € 1,9 miljard in 2011. 

‘Flinke verschillen tussen organisaties’
VFI onderzocht de cijfers van de twintig grootste leden. VFI: ‘Opvallend in deze economische crisis is dat de opbrengsten uit eigen fondsenwerving van de twintig nauwelijks afnamen. Die is met 595 miljoen euro slechts een procent lager dan in 2011. Particuliere gevers blijven bereid te geven. De opbrengsten uit sponsoring door bedrijven zijn zelfs gestegen evenals de inkomsten uit subsidies. Het VFI-onderzoek laat overigens flinke verschillen zien tussen de twintig organisaties onderling.’ 

Donateurs wisselen van doel
Het onderzoek laat zien dat goede doelen algemene trends signaleren. Zo wisselen particuliere gevers vaker van goed doel en neemt het aantal leden en vaste donateurs gestaag af. Financiën zijn vaak de reden om op te zeggen. ‘Toch houdt de vrijgevigheid algemeen stand, maar de gever voelt zich bij elke gift vrij om te kiezen aan welk doel hij geeft’, legt VFI uit. ‘Een project steunen met geld – al dan niet via een bijzondere sportprestatie of evenement - en het van dichtbij kunnen volgen, lijkt daarbij populairder te worden dan steun geven aan het algemene doel van een organisatie. Tegelijk willen gevers voor ‘hun project’ een verantwoording zien en goede doelen spelen daar vaker op in.’ 

Achtergrond onderzoek
VFI onderzoekt jaarlijks de financiële resultaten onder haar leden, om te beginnen van grote lid-organisaties. Zij brachten vorig jaar in totaal 1,49 miljard euro bij elkaar, zeven procent meer dan in 2011 en bijna evenveel als in 2010. Dit najaar verschijnt een uitgebreide analyse van de gegevens van ruim negentig leden. Dan wordt duidelijk of de uitkomsten van de grote twintig ook gelden voor de rest van de sector. 

De onderzochte organisaties
De twintig grote goede doelen in het onderzoek zijn: Aids Fonds, Kerk in Actie, KNCV Tuberculosefonds, Nederlandse Hartstichting, SOS Kinderdorpen, Cordaid, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Unicef Nederland, Oxfam Novib, Plan Nederland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Woord en Daad, Terre des Hommes Nederland, Amnesty International, Natuurmonumenten, Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland.

Klik hier voor het overzicht van het CBF.

Klik hier voor de resultaten van het VFI-onderzoek.
gerelateerde items