Onderzoek VFI: forse inkomstendaling ondanks geefbereidheid

21 juni 2012, 08:19
Onderzoek VFI: forse inkomstendaling ondanks geefbereidheid
Onderzoek VFI: forse inkomstendaling ondanks geefbereidheid
Is het goede doelenglas half vol of half leeg? Die vraag dringt zich op naar aanleiding van het onderzoek dat branchekoepel VFI door PWC liet uitvoeren onder twintig van haar leden. Die ontvingen, ondanks de economische malaise, in 2011 meer donaties en giften dan het jaar ervoor bij stabiele kosten voor de fondsenwerving (gemiddeld 15,5 procent). De keerzijde is echter wel dat de totale inkomsten significant daalden, met maar liefst 8,7 procent. Hierdoor komen ook de bestedingen onder druk en dat is ronduit slecht nieuws.

Terugval subsidies
De onderzochte goede doelen haalden volgens VFI in 2011 1,4 miljard euro op. Dat is 133 miljoen minder vergeleken met 2010. Deze daling van 8,7 procent is volgens VFI vooral toe te schrijven aan de terugval in subsidies aan internationale hulp. Daarnaast vonden in 2011 geen hulpacties plaats die in omvang vergelijkbaar zijn met die voor Haïti in 2010. Het gevolg van de teruglopende inkomsten is dat organisaties minder kunnen besteden aan hun doelstellingen. Volgens VFI houden sommige goede doelenorganisaties hun doelbesteding op peil door hun reserves aan te spreken. Onduidelijk is echter waarom niet alle goede doelen dit doen.Het is begrijpelijk dat VFI veel nadruk legt op de cijfers over de eigen fondsenwerving. De inkomsten daaruit laten een positief beeld zien: deze namen toe met gemiddeld 5,3 procent, bijna 30 miljoen euro. VFI merkt wel op dat deze stijging een gemiddelde is, want binnen de onderzochte groep van twintig organisaties is het beeld zeer divers. Waar sprake is van een stijging komt deze onder andere voort uit toegenomen donaties en giften (+4,2 procent) en nalatenschappen(+14,1 procent). Deze plus staat dus volgens VFI niet voor een sectorbrede groei.

Investeringen stabiel
“De donateur blijft het goede doel ruimhartig steunen, ondanks de huidige economische situatie”, concludeert VFI. “De gestegen inkomsten uit eigen fondsenwerving gaan niet gepaard met meer kosten. De investeringen in fondsenwerving blijven door de bank genomen stabiel en bedragen 15,5 procent van de inkomsten uit fondsenwerving, net als in 2010. Dit percentage ligt ver onder de 25 procentnorm die het Centraal Bureau Fondsenwerving daarvoor stelt.”

Goede Doelen Rapport
De analyse van VFI is gebaseerd op de kengetallen, onderzocht door accountancy- en adviesbureau PwC, van twintig van de grootste organisaties die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten. De kengetallen hebben betrekking op de inkomsten, inclusief die uit eigen fondsenwerving, op de doelbestedingen, op de kosten van eigen fondsenwerving, en op de aantallen leden en donateurs. Met deze presentatie geeft VFI een vooruitblik op het Goede Doelen Rapport dat zal verschijnen in september. Dit jaarlijkse rapport presenteert het onderzoek naar de resultaten over het voorgaande jaar van VFI-leden.

Voor feiten en cijfers: VFI-site
gerelateerde items