Effectiviteit partnerships ngo’s en bedrijven valt nog tegen

31 augustus 2016, 10:00
Partnerships: vaak minder effectief dan gewenst
Partnerships: vaak minder effectief dan gewenst
Nederlandse professionals van bedrijven en goede doelenorganisaties geloven dat cross-sectorale samenwerking dé sleutel is tot een duurzamere wereld, maar zijn minder enthousiast zijn over de prestaties van hun eigen partnerschappen. Dit blijkt uit surveyonderzoek van Kaleidos Research.
 
Onderzoekers Gabi Spitz en Michelle Geffen ondervroegen ruim honderd professionals van Nederlandse ngo’s en bedrijven die samenwerken. Bijna de helft daarvan geeft aan dat hun organisatie actief is in ten minste vijf samenwerkingsverbanden. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse goede doelen en bedrijven elkaar allereerst opzoeken om gezamenlijk een maatschappelijk probleem aan te pakken. Daarna komen de eigen belangen pas. Volgens de onderzoekers hebben goede doelenorganisaties daarbij andere motieven dan bedrijven. ‘Bij goede doelen speelt het aanboren van financiering via de samenwerking een rol. Bedrijven vinden het op hun beurt belangrijker om samenwerking met een goed doel te zoeken zodat zij hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid kunnen uitvoeren of hun imago kunnen verbeteren’, aldus Spitz en Geffen.
 
Effectiviteit beperkt
Cross-sectorale samenwerking is de beste manier is om wereldproblemen aan te pakken, vinden de deelnemers aan het onderzoek. Ze achten daartoe bedrijven het beste in staat en niet de goede doelenorganisaties. Opvallend, omdat de helft van de deelnemers aan het onderzoek zelf werkzaam is bij een goede doelenorganisatie. De partnerschappen richten zich in de meeste gevallen op armoedebestrijding of het verbeteren van voedselzekerheid. Vergeleken met het grote enthousiasme over het belang van partnerschappen in het algemeen bij de deelnemers aan het onderzoek, is de tevredenheid met de eigen partnerschappen wat beperkt. Gemiddeld geven de deelnemers een 7.3 voor samenwerking en 6.8 voor de effectiviteit van het partnerschap.
 
Factoren voor succes
Het succes van partnerschappen hangt af volgens deelnemers aan het onderzoek vooral af van persoonlijke factoren, zoals vertrouwen en respect tussen organisaties. Daarnaast blijkt een persoonlijke klik tussen medewerkers en gedeelde normen en waarden in de samenwerkende organisaties van groot belang. De bevraagde professionals zoeken vooral een betrouwbare partner; zowel bedrijven als goede doelen hebben een voorkeur voor een samenwerkingspartner met eenzelfde soort netwerk en gedeelde thematische expertise.
 
Lees hier het hele rapport van Kaleidos Research.
gerelateerde items