Toon alles (2)

Schuyt: ‘Onderwijs en onderzoek zijn een zaak voor alle inwoners van Nederland’

10 oktober 2017, 13:00
Meer geld naar onderwijs is mooi, maar volgens Theo Schuyt gaat het vooral over de verbetering van het onderwijs en de bevordering van de kenniseconomie.
Meer geld naar onderwijs is mooi, maar volgens Theo Schuyt gaat het vooral over de verbetering van het onderwijs en de bevordering van de kenniseconomie.
Het onderwijs staakt en de Vereniging van Universiteiten trekt al jaren in Den Haag aan de bel. Meer geld voor onderwijs en onderzoek is het parool. Maar de kwestie waar het volgens Theo Schuyt echt om draait, is hoe het onderwijs kan worden verbeterd en hoe de kenniseconomie kan worden bevorderd.
 
In een opiniestuk in het FD haalt Schuyt een voorbeeld aan. ‘Jos Kusters, voorzitter van de Limburgse ROC Leeuwenborgh propageert een 'mbo ecosysteem'. Hij definieert dit als een verzameling van bedrijven, beroepsopleidingen en partners (maatschappelijk en politiek) die op een bepaald gebied met elkaar sociale interacties aangaan en daarmee cross-organisational, hybride, functionele eenheden vormen binnen een bepaalde regio. Een mond vol, maar de werkelijkheid die wordt geopenbaard toont de behoefte aan vele nieuwe contacten en aan het delen van verantwoordelijkheid met direct belanghebbenden vanuit een fundamenteel gevoel van wederzijdse afhankelijkheid.’
 
Schuyt: ‘Deze ontwikkeling past in het huidige tijdsgewricht van flexibiliteit, maatschappelijk draagvlak, legitimiteit en eigen, lokale verantwoordelijkheid. De beweging komt van onderop; de nieuwe werkelijkheid vraagt erom. Het bestaande systeem hoeft niet volledig overboord, maar behoeft verbreding en aanvulling vanuit lokale wortels.’
 
‘Voor de universiteiten gaat hetzelfde op. Door de overheidsfinanciering is de betrokkenheid van studenten, van ouders, van alumni en van bedrijven verminderd. Zo reageren studenten in colleges op de vraag wat hun opleiding kost door het noemen van het collegegeld dat zijzelf of ouders betalen: € 2000. De meesten realiseren zich niet dat de Nederlandse belastingbetaler jaarlijks tussen de € 8000 en € 15.000 per student bijdraagt.’
 
‘De Europese studie Giving in Evidence: Fundraising from Philanthropy in European Universities uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, concludeert dat maatschappelijke draagvlakvergroting, ook bij Nederlandse universiteiten, nog in de kinderschoenen staat. Niettemin zijn de voortekenen gunstig en is er een wereld te winnen.
Nederland is nog nooit zo rijk geweest, ook al wordt de verdeling steeds ongelijker. Zo heeft de Tilburgse Universiteit in 2009 de Tilburg University Society in het leven geroepen. Een Rijnlands geluid. Op naar een topuniversiteit!’
 
Lees hier het volledige stuk in het FD.
 
Theo Schuyt, hoogleraar filantropie aan de VU en de UM en voorzitter van de EC–Horizon 2020 expertgroup 'Philanthropy and Social Investments'.
gerelateerde items