EFC
Toon alles (1)

Nog steeds te weinig topvrouwen; ngo's scoren iets minder slecht

13 december 2015, 09:07
Glazen plafond blijft: hoe groter ngo, hoe minder kans dat een vrouw de leiding heeft.
Glazen plafond blijft: hoe groter ngo, hoe minder kans dat een vrouw de leiding heeft.
Het streefcijfer van dertig procent vrouwen in besturen en raden van commissarissen is bij lange na niet gehaald. Dat bleek tijdens het jaarevent van Topvrouwen.nl In de maatschappelijke sector zijn de cijfers wel rooskleuriger dan in het bedrijfsleven, maar ook daar dreigt stagnatie.

Slechts 14,2 procent van de 851 onderzochte bedrijven voor de Female Board Index had eind 2014 minstens dertig procent vrouwen in het bestuur. Voor de raad van commissarissen lag dat met 17,8 procent iets hoger. Driekwart van de bedrijven heeft geen enkele vrouw in de raad van bestuur en twee derde nog steeds een raad van commissarissen die geheel uit mannen bestaat. Terwijl er voldoende gelegenheid was om daarin verandering te brengen. In een vijfde van de rvb’s en een derde van de rvc’s vonden in 2014 nieuwe benoemingen plaats. Slechts een kwart van de bedrijven benutte die vacatures om een vrouw te benoemen.

Grote organisaties, minder vrouwen
Bij ngo's ligt het aandeel van vrouwen in leidende posities traditioneel hoger. Maar ook daar kan nog veel verbeterd worden. Uit de Emancipatie- monitor (SCP/CBS, 2012) blijkt dat het aandeel vrouwen in de directie/raad van bestuur en bestuur/raad van commissarissen van maatschappelijke organisaties 30 procent is.
Het aandeel vrouwen in directies van ngo’s is sinds 2010 gedaald van 38 naar 32 procent in 2012, terwijl het eerdere jaren toenam.

Trend: hoe groter, hoe minder vrouwen
Uit de Emancipatie-monitor komt een trend naar voren die enige jaren geleden ook door Filanthropium (destijds 'FM') werd gesignaleerd: naarmate de inkomsten van een organisatie stijgen, hoe kleiner de kans dat een vrouw de leiding heeft. Dit beeld komt overeen met de huidige leiding van grote goede doelen in Nederland.

 
gerelateerde items